Boråsregionen

Aktuellt

 • Tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid!

  Klicka här för att komma till anmälan! Länk till annan webbplats.Nu kan du anmäla dig till Cirkulära dagen 24e oktober 2023!Mot en cirkulär och hållbar framtid är Sjuhärads gemensamma avfallsplan. I höst bjuder Boråsregionen in till en halvdag där vi gemensamt fokuserar på att levandegöra planen. Temat för dagen är “Din del i helheten”. Hur kan du i din roll arbeta för måluppfyllelse, skapa samarbeten och engagera medarbetare? Under en förmiddag får du inspiration och goda exempel inom samverkan som möjliggör cirkulär omställning.Dagen riktar sig till tjänstepersoner i Sjuhärads kommuner som vill arbeta tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid. Du jobbar exempelvis inom äldreomsorg, byggnation & rivning, förskola/skola, IT, miljö, avfall, kost, näringsliv, fastighet, kommunikation, upphandling eller samhällsplanering.Datum: 24 oktober 2023

  Tid: 08.30-13.00 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30 och vi avslutar med gemensam lunch)Plats: Kuben - Navet Science center, Skaraborgsvägen 1A, BoråsMålgrupp: Tjänstepersoner i Sjuhärads kommuner som vill arbeta tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid.Sista dag för anmälan: 13 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!Mer information och detaljerat program kommer.Vid frågor om Cirkulära dagen kontakta samordnare Anna Strannegård
  Läs mer
 • Vi söker en projektekonom!

  Förbundet har utökat sin projektverksamhet och söker nu en projektekonom för att förstärka vårt team på enhet administration.
  Läs mer
 • Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning

  Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.
  Läs mer
 • Anmäl dig till årets FOKUS-dag!

  Klicka här för att komma till anmälan! Länk till annan webbplats.Nu kan du anmäla dig till årets FOKUS Boråsregionen som i år har tema digitalisering! Under dagen kommer vi att få ökad kunskap och diskutera AI, tech, vikten av mångfald inom tech och digitaliseringens roll för att möta kompetensförsörjningen.FOKUS Boråsregionen är en dag för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.Datum: 10 november 2023
  Tid: 09.00-13.00 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30 och vi avslutar med gemensam lunch)Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 BoråsMålgrupp: politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår
  regionala utveckling
  Sista dag för anmälan: 19 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!
  Läs mer
 • De får Sydvästenpriset 2023 för hållbart ledarskap!

  Den 17 november delar Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås för åttonde året i rad ut SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Läs mer
 • Nu öppnar vi upp för en begränsad utlysning av delregionala utvecklingsmedel 2024!

  Mellan perioden 19 juni - 3 september öppnar Boråsregionen upp för en begränsad utlysning av delregionala utvecklingsmedel (DRUM) för 2024. Den begränsade utlysningen innebär att det enbart är de projekt som beviljades medel 2023 som har möjlighet att ansöka för 2024.
  Läs mer
 • Årets Hållbarhetskliv 2023

  Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.De fyra delregionerna i Västra Götaland ska utse en aktör/verksamhet och ett kommunalt initiativ, dessa nomineringar ska granskas av huvudjuryn och vinnaren utses vid Turistrådets dag den 9 november 2023.Sjuhärads kandidater är Navet science centre som aktör och Herrljunga kommun som kommunalt initiativ för sin satsning Herrljungafestivalen.
  Läs mer
 • Dataskyddsarbetet jubilerar

  Boråsregionens dataskyddsarbete firar fem år i kommunernas tjänst.
  Läs mer
 • Save the date FOKUS Boråsregionen

  Boka in den 10 november 2023 i kalendern för årets FOKUS Boråsregionen!FOKUS Boråsregionen är en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa hållbar regional utveckling. Under dagen skapar vi en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030 Länk till annan webbplats..

  FOKUS Boråsregionen arrangeras årligen. Målgrupp för arrangemanget är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer som arbetar för regional utveckling.
  Boka datumet i kalendern - mer information om tema, föreläsare och hur du anmäler dig kommer!
  Läs mer
 • Ett steg närmare batterifabrik i Lockryd

  Logistea och FREYR Battery AS stärker samarbetet för etablering av battericellsproduktion i Lockryd, Svenljunga
  Läs mer
 • Vill du se vilka utsläpps- och kostnadsbesparingar ditt arbete med avfallsplanen kan bidra med?

  Boråsregionen har tillsammans med medlemskommunerna kommuner antigt en gemensam avfallsplan i syfte att öka cirkulära flöden och minska avfallet i regionen. För att accelerera arbetet med avfallsplanen och hjälpa kommunerna att identifiera och prioritera bland åtgärder har ett interaktivt beräkningsverktyg tagits fram.
  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets Ekonomitemadag!

  Den 24 mars gick vår andra Ekonomitemadag av stapeln. En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering.
  Läs mer
 • Vi söker Kulturutvecklare med inriktning projekt och finansiering

  Vill du bidra till att Boråsregionens kulturliv får mer pengar till kultur? Eller vill du förbättra förutsättningarna för Boråsregionens breda kulturliv?
  Läs mer
 • Nu kan du ansöka om förstudiemedel!

  Nu är utlysninsperioden öppen för förstudiemedel 2023. En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras.Generella kriterier för förstudiemedlens användning: • Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan Boråsregionen 2020-2023)
  • Sjuhäradsperspektiv
  • Tidsbegränsning om max ett år
  • Max 100 000 sek kan sökas
  Vem kan söka?
  Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social
  ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.
  Ansök innan 23:59 den 31 mars 2023! Läs mer och hitta blanketter här
  Läs mer
 • Vi söker Regionutvecklare inom infrastruktur och samhällsutveckling

  Är du en person med kunskap inom samhällsplanering som trivs i en koordinerande roll? Nu har du chansen att få ett strategiskt uppdrag i en dynamisk organisation. Vi skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverk och fungerar som ett stöd för våra medlemskommuner.
  Läs mer
 • Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

  Fossilfri Boråsregion bjuder in till en förmiddag med fokus på biogas och vätgas.
  Läs mer
 • Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

  Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter.
  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets FOKUS-dag!

  Den 9 november gick årets FOKUS Boråsregionen av stapeln. En dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa hållbar regional utveckling. 
  Läs mer
 • Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

  Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 21 oktober att fördela delregionala utvecklingsmedel om totalt 11 mnkr till 17 utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • Anmäl dig till årets FOKUS-dag!

  Nu kan du anmäla dig till årets FOKUS Boråsregionen! En dag för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling!Datum: 9 november 2022
  Tid: 09.00-16.30 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30)Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 BoråsMålgrupp: politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår
  regionala utveckling
  Sista dag för anmälan: 24 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!

  Läs mer
 • EVS 35 Oslo

  International Electric Vehicle Symposium & Exhibition
  Läs mer
 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid

  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt.
  Läs mer
 • Dataskyddsverksamheten utökas

  Från den 1 januari är även Marks kommun med i Boråsregionens dataskyddsverksamhet.
  Läs mer
 • Frukostseminarier-Gestaltad livsmiljö

  Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget.Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.
  Läs mer
 • Till minne av Stefan Carlsson

  Stefan Carlsson, kommunalråd i Svenljunga, har gått bort.
  Läs mer
 • Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad

  Nu lanseras Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad
  Läs mer
 • Gestaltad livsmiljö

  Tillsammas i regionen gör vi nu en satsning på gestaltad livsmiljö. Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget. Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.
  Läs mer
 • Nu kan du anmäla dig till FOKUS Boråsregionen 10 november!

  Varmt välkommen till en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling in Sjuhärad.09.30 Välkomna
  Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden och representant för Direktionen hälsar välkomna
  Syfte med dagen
  Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund
  Hur kan vi konkret arbeta med omställning av komplexa system?
  John Holmberg från Chalmers
  Kaffe
  Hållbarhet 2020-2025 i klimat– och coronakrisens spår
  Erik Herngren från Kairos Future framtidsspanar om hur hållbarhetslandskapet förändras och växlar upp
  Lunch
  Gruppdiskussioner Sammanfattning och paneldiskussion
  Efterföljande samtal och möjligheter att ställa
  frågor
  16.00 Tack för idag! Anmäl dig via denna länk  Länk till annan webbplats.senast 5 november.Inbjudan som pdf. Pdf, 1.4 MB.

  Läs mer
 • Utdelning av Sydvästenpriset 2021!

  Den 14 oktober delar Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås för sjätte året i rad ut SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Läs mer
 • Bli en minimeringsmästare!

  Sverigekamp i hållbar livsstil söker tävlingsdeltagare
  Läs mer
 • Seminarieserie kring förnyelsebar el
  och nätkapacitet!

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 10 november

  En heldag där vi gemensamt skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling - politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår utveckling.
  Läs mer
 • Ny utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 antagen!

  Den 4 juni antog Direktionen Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.
  Läs mer
 • Föreläsningsserien Grunden

  Nu är vår föreläsningsserie Grunden påbörjad!
  Läs mer
 • Navet partner i EU:s Bauhaus initiativ

  Navet utsedd till partner i EU:s nya Bauhaus – ett europeiskt initiativ för en hållbar framtid
  Läs mer
 • Dags för vårt första MiniFOKUS!

  Den 30 mars introducerar vi MiniFOKUS - webinarium för att öka delaktigheten och kunskapen i det regionala utvecklingsarbetet.
  Läs mer
 • Information om Boråsregionens nya avfallsplan

  Avfallsplan — Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus?
  Läs mer
 • Hållbar mobilitet

  Välkommen till slutkonferens för projektet Tur & Retur
  -Hållbara resor mellan land och stad i Fyrbodal.

  Läs mer
 • Närvårdssamverkans digitala spridningskonferens 26 februari

  Läs mer
 • Proaktiva dataskyddsombud

  Läs mer om hur Boråsregionens Dataskyddsombud ser på 2021.
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2020

  FOKUS Boråsregionen 2020 - så här sammanfattade deltagarna dagen
  Läs mer
 • Turismens Dag 2020

  Fredagen den 25 september firades Turismens dag i Boråsregionen Sjuhärad. Syftet med dagen är att inspirera, få kunskap, samtala och knyta kontakter. I år arrangerades dagen digitalt med anledning av Covid-19-pandemin.
  Läs mer
 • Samråd 2 om ny järnväg Göteborg-Borås

  Trafikverket bjuder in till ytterligare ett digitalt samråd gällande ny järnväg mellan Göteborg och Borås.
  Läs mer
 • Turismens dag 2020

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal och kunskap - och så delar vi ut priset som Årets Turismaktör 2020.
  Läs mer
 • Information om coronaviruset

  Boråsregionen följer noggrant utvecklingen av coronaviruset covid-19
  Läs mer
 • Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har blivit återcertifierat

  Det innebär att organisationen uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier och är certifierade under perioden 2020 - 2024.
  Läs mer
 • Spridningskonferens Närvårdssamverkan

  23 januari genomförde Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en spridningskonferens med syfte att stärka samverkan, inspirera, locka, lära samt motivera till samverkansarbetet.
  Läs mer
 • 12 miljoner kronor delregionala tillväxtmedel fördelade

  Årets fördelning av tillväxtmedel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är klar
  Läs mer
 • Delregional kulturplan antagen

  Direktionen antog 8 november en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa framtidstro.
  Läs mer
 • Boråsregionens DSO:er tipsar i radion

  Dan Bodin och Magnus Blomquist jobbar som dataskyddsombud (DSO) på Boråsregionen.
  Läs mer
 • Högtidlig certifieringsceremoni för vård- och omsorgscollege

  Den 15 oktober firades att lokala vård- och omsorgscollege BoBo (Borås/Bollebygd) blivit certifierat och uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier.
  Läs mer
 • Praktiksamordning – nu är arbetet igång!

  Praktiksamordning med webbverktyget Praktikplatsen.se (PP.se) är igång.
  Läs mer
 • Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

  Temadag 14 november
  Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

  Läs mer
 • Turismens dag

  Besöksnäringen är viktig för vår region och vi arbetar på många sätt för att stärka den. Ett sätt är att skapa tillfällen att träffas och inspirera varandra.
  Läs mer
 • Turismens Dag 27 september

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal, kunskap, fika och lunch - och så delar vi ut priset som Årets Turismföretagare 2019.Välkommen!PLATS: Kvarnen i HyssnaANMÄLAN: via denna länk >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Inbjudan som pdf >> Pdf, 234.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • Lokalt VO-College Bollebygd/Borås

  Certifierat lokalt VO-College – nu är arbetet i gång i Bollebygd/Borås (BoBo-området)
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2019

  24 april gick den första FOKUS Boråsregionen av stapeln. Ett helt nytt forum för att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.
  Läs mer
 • Navet science center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • Digitaliseringsdagen 2019

  Fredagen den 15 mars samlades 133 deltagare för Digitaliseringsdagen 2019 på Textile Fashion Center. Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken.
  Läs mer
 • Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

  Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 24 april

  FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
  Läs mer
 • Alla vinner på väl underbyggda val

  Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • FIS Cross-Country World Cup Ulricehamn

  De gjorde det igen! Arrangörerna, publiken, funktionärerna och tävlanden – skapade en folkfest i Ulricehamn. 45.000 besökare fick se tävlanden från 19 nationer i spåren.
  Läs mer