Boråsregionen

Aktuellt

 • Fokus främja skolnärvaroFokus främja skolnärvaro 15 augusti

  Det krävs ett systematiskt arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro för att minska den stora frånvaron som tar mycket tid att hantera. Hur har andra skolor gjort och vad säger forskningen? Lyssna till Malin Gren Landell på en f öreläsningen som främst riktar sig till personal i grundskolan.
  Läs mer
 • Digitalt infotillfälle VGR Projektstöd (tidigare Utvecklingsprojekt)

  Västra Götalandsregionens kulturnämnd medfinansierar projekt inom
  kulturområdet. Man kan ansöka om projektstöd två gånger om året; 1 februari – 15 mars och 1 augusti-15 september. Välkommen till digitalt informationsmöte där regionen berättar om stödet, det nya digitala ansökningssystemet, vem som kan söka och för vad.

  Läs mer
 • Investeringsfrämjande arbete

  Inom ramen för Business Region Borås och vårt gemensamma investeringsfrämjande arbete genomför vi under hösten tre olika kunskapshöjande insatser.
  Läs mer
 • Vi söker en Regional processledare Vård- och omsorgscollege Sjuhärad samt delregional samordnare Yrkesresan!

  Drivs du av engagemang och vill göra skillnad? Är du en person som gillar en koordinerande roll inom välfärdsområdet? Nu har du chansen att få ett strategiskt uppdrag i en dynamisk organisation. Vi skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverk och fungerar som ett stöd för våra medlemskommuner.
  Läs mer
 • Årets Hållbarhetskliv 2024

  Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.De fyra delregionerna i Västra Götaland ska utse en aktör/verksamhet och ett kommunalt initiativ, dessa nomineringar ska granskas av huvudjuryn och vinnaren utses vid Turistrådets dag den 14 november 2024.Sjuhärads kandidater är Ski Bike Hike som aktör och Ulricehamns kommun som kommunalt initiativ för sin satsning på Multisportbana på Lassalyckan - två gånger Ulricehamn.
  Läs mer
 • Nu är utlysningsperioden för delregionala utvecklingsmedel öppen!

  Information om utlysning av utvecklingsmedel 2025 - 2027
  Läs mer
 • Kulturpolitiskt nätverk

  Nu har vi startat upp ett Kulturpolitiskt nätverk i Sjuhärad
  Läs mer
 • Samverkansavtal med Högskolan kring socionomutbildning

  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Högskolan i Borås har undertecknat ett samverkansavtal kring en ny socionomutbildning. Målet med projektsamverkan är att skapa förutsättningar för att inrätta ett socionomprogram vid Högskolan i Borås med antagning till höstterminen 2027.

  På bilden syns Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen och Katarina Karlsson, akademichef vid Akademin för vård, arbetsliv och omsorg vid Högskolan skriva på avtalet som vi tror är är en viktig del för att säkerställa framtida kompetens inom socialtjänsten. Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan med Högskolan och kommer att bidra med full kraft!

  Har du frågor om samverkansavtalet kontakta enhetschef för Välfärdsutveckling, Helen Nordling.

  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets Ekonomitemadag!

  Den 8 mars gick Temadag ekonomi och utmaningar av stapeln. En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering. Dagen arrangeras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Sjuhärads ekonomichefsnätverk.
  Läs mer
 • Stor potential i Sjuhärad för produktion av vind- och solkraft

  Idag är elanvändningen i Västra Götaland långt högre än elproduktionen. Den pågående elektrifieringen inom industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kommer att öka ytterligare. I Sjuhärads kommuner produceras cirka 0,5 terawattimmar per år (TWh/år) vilket motsvarar 20 procent av den el som förbrukas. Detta faktum är en av anledningarna till att Boråsregionen låtit se över områden i medlemskommunerna som kan vara lämpliga för vind- och solkraftsproduktion. - Det här är ett led i vårt arbete med den regionala energiöverenskommelsen där vi nu blir först ut med att identifiera lämpliga områden för sol- och vindkraft. Med den snabbt växande efterfrågan på el i Västra Götaland är detta en viktig insats för att bidra till omställningen, säger Ulf Olsson (S), ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.Potentialen för vind- och solkraftsproduktion i Sjuhärad kan vara så hög som 16 TWh/år om alla identifierade ytor används effektivt för etableringar. Det framgår av en nyligen genomförd analys som tagits fram av Sweco på uppdrag av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samarbete med medlemskommunerna.Samarbete viktigt för att planera energiförsörjningen Analysen pekar ut 31 områden för vindkraft och 69 områden för solkraft bara i Sjuhärad. Flera av dessa områden är kommunöverskridande. Orsaken till det större antalet områden för solkraft jämfört med vindkraft är att det finns färre faktorer att ta hänsyn till när det gäller solkraft, vilket resulterar i fler lämpliga platser för potentiella etableringar.- Det är glädjande siffror som presenteras och de bör i nuläget endast tolkas som ett underlag för att beskriva vilken potential som finns. Analysen i sig är viktig som planeringsunderlag i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser och ger en bra indikation på hur våra medlemskommuner kan samarbeta för att säkra vår energiförsörjning, säger Sandra Johansson, regionutvecklare på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.Elbehovet ökar – fördubblas till 2030 De närmsta decennierna förutspås mer än en fördubbling av elbehovet i Västra Götaland, en tredubbling till 2045. En viktig drivkraft för elektrifiering är att få bort dagens beroende av fossila energikällor. Det ökande kravet på elproduktion och överföring är kritiskt för att möta den pågående omställningen inom industri- och transportsektorerna. Kommunernas utveckling inom energifrågan är avgörande för att få till en förändring. En trygg och konstant energiförsörjning är av yttersta vikt för både befintliga och nya näringsverksamheter i regionen.- För att behålla våra företag och skapa ett hållbart näringsliv ser vi att analysen är en pusselbit i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för den gröna omställningen, säger Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda.Krävs mer fossilfri elproduktion och snabb utbyggnad av el Analysen har tagits fram med stöd av Västra Götalandsregionens satsning Kommunernas elektrifieringsresa som startade 2023 och pågår till 2026. Processledare för satsningen är Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park. Syftet med satsningen är bland annat att stötta regionens kommuner att identifiera lämpliga områden för fördjupad utredning av vind- och solkraft för att främja lokal elproduktion och pålitlig energiförsörjning.Sedan 2020 har Sjuhärads kommunalförbund arbetat med omställning genom initiativet Fossilfri Boråsregion. Nyligen antogs även en gemensam energiöverenskommelse mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för att snabba på utbyggnaden av elproduktion i de 49 kommunerna i Västra Götaland.

  Ulf Olsson (S) ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Annette Carlson (M) 1e vice ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Ulf Dahlberg (S) 2e vice ordförande Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Bengt Hilmersson (C) ledamot Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
   Kontaktperson
  Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  sandra.johansson@borasregionen.se
  Sakkunnig
  Magnus Kuschel, Innovationsledare Energikontor Väst / Innovatum Science Park
  magnus.kuschel@innovatum.se
   Rapport Potential för vind- och solkraft i Sjuhärad Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.Pressmeddelande 20240312 Pdf, 304.9 kB. 
  Läs mer
 • Boråsregionen får mer resurser till att stötta kommunerna i omställningen till fossilfria tranporter

  I december fick kommunalförbundet ett efterlängtat besked om beviljade medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerack. Detta innebär att Fossilfri Boråsregion kan fortsätta det fina samarbetet med Fyrbodals kommunalförbund. Samtidigt innebär det också ett i förlängningen utökat samarbete, där ytterligare svenska och danska parter deltar.Ända sedan 2020 har Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund samverkat för att stötta de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Genom de nya beviljade medlen kan projektet Fossilfri Boråsregion, som drivs av kommunalförbundet, fortsätta sin stöttning till medlemskommunerna och driva på omställningen framåt.”Att vi med nya medel kan växla upp vårt arbete kring transporter inom Fossilfri Boråsregion är jätteroligt. Tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund kan vi nu stärka upp projektteamet med mer kompetens som kan komma alla 22 kommuner i Fyrbodal och Sjuhärad till gagn” säger Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen.GreenFleets är ett projekt inom grön omställning där danska och svenska parter kommer att samverka, däribland Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Projektägare är Aalborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund kommer vara koordinerade part på den svenska sidan. Genom deltagandet i GreenFleets förstärks Fossilfri Boråsregions arbete med att ställa om transportsektorn detta då vi får utökade resurser till insatser och aktiviteter samt att fler medarbetare kan arbeta inom projektet.Under hösten antog majoriteten av Sjuhärads kommuner de nya klimatlöftena för 2024–2026. Insatserna i GreenFleets ligger i linje med klimatlöfte 16,17 och 18 inom transport. Projektets fokus kommer vara på omställning av kommunernas fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner, hur kommunerna kan ställa krav på transporter i upphandlingar, samt planering och effektivt nyttjande av kommunens transporter.”Jag ser fram emot att arbeta med danska parter. Vi har haft ett suveränt samarbete under året. Extra roligt är ju att jag har en koppling till Danmark då jag bott och arbetat där under fyra år, vilket såklart har varit fördelaktigt i kommunikationen i projektet.” Säger Angelica Rennerfelt, Fyrbodals kommunalförbund, huvudansvarig projektledare på den svenska sidan.
  Läs mer
 • Dags för årets första MiniFOKUS med tema Sjuhärad - starkare tillsammans. Hur kan vi öka vår attraktionskraft?

  Den 26 januari 09.00 - 09.50 är det dags för årets första MiniFOKUS med tema Sjuhärad - starkare tillsammans. Hur vi öka vår attraktionskraft? Förmågan att attrahera människor och företag till vårt område är i hög grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant. Genom att stärka delregionens attraktions- och konkurrenskraft bidrar vi till att Sjuhärad är ett bra område att bo och verka i.Program 09.00 - 09.50
  • Presentation av Sjuhärad Res inåt bli ett med kultur och natur i Sjuhärad
   Besöksnäringsansvariga från Sjuhärad presenterar konceptet Länk till annan webbplats. som tagits fram utifrån den delregionala besöksnäringsstrategin.
  • Samtal om platsens betydelse för attraktionskraften och för arbetsgivarnas kompetensförsörjning
   Deltar gör besöksnäringsansvariga från Sjuhärad, Tillväxt Tranemo och Boråsregionen.

  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets FOKUS-dag!

  Den 10 november gick årets regionala utvecklingskonferens FOKUS Boråsregionen av stapeln. Annette Carlson , 1 vice ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inledde dagen med att hälsa välkommen till de 150 deltagarna som hade samlats på Borås Kongress för att lära sig mer och gå vilse tillsammans under temat AI och tech!
  Läs mer
 • Tillsammans mot en fossilfri transportsektor och trygg energiförsörjning

  Den 6 december samlas vi för att gemensamt göra en tillbakablick på allt som åstadkommits men framförallt lägga fokus på vägen framåt! Fossilfri Boråsregion startade år 2020 med fokus på att tillsammans ställa om tillfossilfrihet inom transportsektorn med fokus på elektrifiering, biogas och vätgas. Genomåren har projektet arbetat nära kommunerna i Sjuhärad, Fyrbodals kommunalförbund ocholika samverkanspartner.Nu går vi in i nästa fas och fokus läggs på att bidra till fossilfria transporter och en tryggenergiförsörjning i Sjuhärad.

  Program: 8:30- Kaffe/te och smörgårds9:00 Välkommen – Moderator Karin Stenlund

  Tillbakablick i Fossilfri Boråsregion – Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen berättar om projektet

  Från fossilt till fossilfri elektrifiering – vad är möjligheterna? - Filip Johnsson Professor i energisystem vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola.

  Energiläget i Västra Götaland – Fredrik Dolff Regionutvecklare Energi VGR

  Transport – nuläge och framtid! - Michael Koucky, VD Mobilitet Kouckys & Partners

  Paus med fika

  Storskalig solel – möjligheter och begränsningar - Linn Andersson Strannegård – Energikontoret projektledare

  Regeringen har nyligen utökat stödet för en övergång till fossilfria arbetsmaskiner inom offentliga och privata verksamheter – vilka alternativ finns det i nuläget? - Christoffer Widegren - Logistik expert

  Energigemenskaper - Monica Axell PhD, RISE

  Nuläge och framåt – ökat vägnät för HCT 34,5 långa fordon - Gunilla Hell Bellman Näringslivsutvecklare Borås stad

  13:00 - SlutNär och Var
  Datum: 6 december 2023
  Tid: Kl 08.30 -13.00 ink lunch
  Var: Navet Science Center Skaraborgsvägen 1a, Borås
  Vem
  Dagen riktar sig till politiker, samhällsutvecklare, miljöstrateger, fordonsansvariga,näringslivsutvecklare, energi- och klimatutvecklare, samhällsplanerare, upphandlare,energibolag, förtroendevalda m.fl inom Sjuhärad.

  Varmt välkomna att ta del av inspiration och kunskap!
  Sandra Johansson, Joel Böhm & Johanna Dalqvist
  Kontakt: sandra.johansson@borasregionen.se
    
  Läs mer
 • Program till årets FOKUS-dag!

  Visst har du anmält dig till årets FOKUS-dag som arrangeras på Borås kongress? Vi har begränsade platser på passa på att säkra din plats! Sista dag för anmälan är 25 oktober! Sista dag har passerat och det går därför inte att anmäla sig, kontakta ellen.lageholm@borasregionen.se för att komma med på reservlista.Program 10 november08.30 Registrering, kaffe och fralla09.00 Välkomna AI - hot eller möjlighet?
  Anett Kansanen, Göran Lobell & Magnus Bylund
  10.00 - 10.30 Mingelfika och hemlig aktivitet En inkluderande tech-bransch – så säkrar vi kompetens, välmående och långsiktig innovationshöjd
  Susanna Glenndahl Thorslund från Women in tech
  11.00 - 11.10 Kort pausMorgondagens tech-kompetenser
  Niklas Hedin från Centiro
  Techarena Borås
  Gustaf Skiell-Juell, Karina Andersson & Göran Lobell
  12.10 - Lunch
  Vi avslutar med en gemensam lunch nere i expohallen.
  Dagen samarrangeras med Techarena Borås.
  Läs mer
 • Samverkan kring våld i nära relation

  Klicka här för att komma till anmälan! Länk till annan webbplats.Nu kan du anmäla dig till en kostnadsfri dag om samverkan kring våld i nära relation som arrangeras tillsammans med Utväg Södra Älvsborg.Dagen innehåller presentationer av verksamheter som arbetar med frågor kring våld i nära relation och som är aktiva inom Sjuhärad. Det kommer även finnas möjlighet till frågestund och dialog om ökad samverkan.Under förmiddagen kommer vi att inspireras av Sabina Lundell när hon föreläser utifrån barns rättigheter och av Ylva Lindblom när hon berättar om innebörd i det nya lagförslaget om skyddat boende, utifrån lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter. Moderator för dagen är Kerstin Nettelblad, verksamhetschef för Utväg Södra Älvsborg.Datum: 30 november 2023
  Tid: 08.30-15.30Plats: Quality Hotell Grand, BoråsMålgrupp: vänder sig till dig som på olika sätt har uppdrag att möta personer som utsatts för våld i nära relation.Sista dag för anmälan: 13 oktoberKlicka här Pdf, 125.6 kB. för fullständigt program!Vid frågor om konferensen kontakta Sara Esbjörnsson.
  Läs mer
 • Tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid!

  Klicka här för att komma till anmälan! Länk till annan webbplats.Nu kan du anmäla dig till Cirkulära dagen 24e oktober 2023!Mot en cirkulär och hållbar framtid är Sjuhärads gemensamma avfallsplan. I höst bjuder Boråsregionen in till en halvdag där vi gemensamt fokuserar på att levandegöra planen. Temat för dagen är “Din del i helheten”. Hur kan du i din roll arbeta för måluppfyllelse, skapa samarbeten och engagera medarbetare? Under en förmiddag får du inspiration och goda exempel inom samverkan som möjliggör cirkulär omställning.Dagen riktar sig till tjänstepersoner i Sjuhärads kommuner som vill arbeta tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid. Du jobbar exempelvis inom äldreomsorg, byggnation & rivning, förskola/skola, IT, miljö, avfall, kost, näringsliv, fastighet, kommunikation, upphandling eller samhällsplanering.Under förmiddagen får du bland annat höra forskaren Heiti Ernits berätta mer om gränsöverskridande samarbete för en cirkulär och hållbar framtid . Du kommer också få lyssna på goda exempel från kommunerna och höra nudgingexperten Katharina Paoli berätta mer om nudging för hållbara och cirkulära val .Klicka här för att ta del av hela programmet i pdf. Pdf, 200.7 kB. Datum: 24 oktober 2023
  Tid: 08.30-13.00 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30 och vi avslutar med gemensam lunch)Plats: Kuben - Navet Science center, Skaraborgsvägen 1A, BoråsMålgrupp: Tjänstepersoner i Sjuhärads kommuner som vill arbeta tillsammans mot en cirkulär och hållbar framtid.Sista dag för anmälan: 13 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!Mer information och detaljerat program kommer.Vid frågor om Cirkulära dagen kontakta samordnare Anna Strannegård
  Läs mer
 • Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning

  Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.
  Läs mer
 • Anmäl dig till årets FOKUS-dag!

  Klicka här för att komma till anmälan! Länk till annan webbplats.Nu kan du anmäla dig till årets FOKUS Boråsregionen som i år har tema digitalisering! Under dagen kommer vi att få ökad kunskap och diskutera AI, tech, vikten av mångfald inom tech och digitaliseringens roll för att möta kompetensförsörjningen.FOKUS Boråsregionen är en dag för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.Datum: 10 november 2023
  Tid: 09.00-13.00 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30 och vi avslutar med gemensam lunch)Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 BoråsMålgrupp: politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår
  regionala utveckling
  Sista dag för anmälan: 19 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!
  Läs mer
 • De får Sydvästenpriset 2023 för hållbart ledarskap!

  Den 17 november delar Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås för åttonde året i rad ut SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Läs mer
 • Nu öppnar vi upp för en begränsad utlysning av delregionala utvecklingsmedel 2024!

  Mellan perioden 19 juni - 3 september öppnar Boråsregionen upp för en begränsad utlysning av delregionala utvecklingsmedel (DRUM) för 2024. Den begränsade utlysningen innebär att det enbart är de projekt som beviljades medel 2023 som har möjlighet att ansöka för 2024.
  Läs mer
 • Årets Hållbarhetskliv 2023

  Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.De fyra delregionerna i Västra Götaland ska utse en aktör/verksamhet och ett kommunalt initiativ, dessa nomineringar ska granskas av huvudjuryn och vinnaren utses vid Turistrådets dag den 9 november 2023.Sjuhärads kandidater är Navet science centre som aktör och Herrljunga kommun som kommunalt initiativ för sin satsning Herrljungafestivalen.
  Läs mer
 • Dataskyddsarbetet jubilerar

  Boråsregionens dataskyddsarbete firar fem år i kommunernas tjänst.
  Läs mer
 • Save the date FOKUS Boråsregionen

  Boka in den 10 november 2023 i kalendern för årets FOKUS Boråsregionen!FOKUS Boråsregionen är en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa hållbar regional utveckling. Under dagen skapar vi en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030 Länk till annan webbplats..

  FOKUS Boråsregionen arrangeras årligen. Målgrupp för arrangemanget är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer som arbetar för regional utveckling.
  Boka datumet i kalendern - mer information om tema, föreläsare och hur du anmäler dig kommer!
  Läs mer
 • Ett steg närmare batterifabrik i Lockryd

  Logistea och FREYR Battery AS stärker samarbetet för etablering av battericellsproduktion i Lockryd, Svenljunga
  Läs mer
 • Vill du se vilka utsläpps- och kostnadsbesparingar ditt arbete med avfallsplanen kan bidra med?

  Boråsregionen har tillsammans med medlemskommunerna kommuner antigt en gemensam avfallsplan i syfte att öka cirkulära flöden och minska avfallet i regionen. För att accelerera arbetet med avfallsplanen och hjälpa kommunerna att identifiera och prioritera bland åtgärder har ett interaktivt beräkningsverktyg tagits fram.
  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets Ekonomitemadag!

  Den 24 mars gick vår andra Ekonomitemadag av stapeln. En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering.
  Läs mer
 • Vi söker Kulturutvecklare med inriktning projekt och finansiering

  Vill du bidra till att Boråsregionens kulturliv får mer pengar till kultur? Eller vill du förbättra förutsättningarna för Boråsregionens breda kulturliv?
  Läs mer
 • Nu kan du ansöka om förstudiemedel!

  Nu är utlysninsperioden öppen för förstudiemedel 2023. En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras.Generella kriterier för förstudiemedlens användning: • Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan Boråsregionen 2020-2023)
  • Sjuhäradsperspektiv
  • Tidsbegränsning om max ett år
  • Max 100 000 sek kan sökas
  Vem kan söka?
  Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social
  ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.
  Ansök innan 23:59 den 31 mars 2023! Läs mer och hitta blanketter här
  Läs mer
 • Vi söker Regionutvecklare inom infrastruktur och samhällsutveckling

  Är du en person med kunskap inom samhällsplanering som trivs i en koordinerande roll? Nu har du chansen att få ett strategiskt uppdrag i en dynamisk organisation. Vi skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverk och fungerar som ett stöd för våra medlemskommuner.
  Läs mer
 • Välkommen till en workshop om Biogas och Vätgas som energibärare för ett fossilfritt Sjuhärad

  Fossilfri Boråsregion bjuder in till en förmiddag med fokus på biogas och vätgas.
  Läs mer
 • Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

  Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter.
  Läs mer
 • Stort tack till alla som deltog på årets FOKUS-dag!

  Den 9 november gick årets FOKUS Boråsregionen av stapeln. En dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa hållbar regional utveckling. 
  Läs mer
 • Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

  Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 21 oktober att fördela delregionala utvecklingsmedel om totalt 11 mnkr till 17 utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • Anmäl dig till årets FOKUS-dag!

  Nu kan du anmäla dig till årets FOKUS Boråsregionen! En dag för politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling!Datum: 9 november 2022
  Tid: 09.00-16.30 (kaffe och fralla serveras från och med 08.30)Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 BoråsMålgrupp: politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår
  regionala utveckling
  Sista dag för anmälan: 24 oktoberVi har begränsade platser på passa på att säkra din plats!

  Läs mer
 • EVS 35 Oslo

  International Electric Vehicle Symposium & Exhibition
  Läs mer
 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid

  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt.
  Läs mer
 • Dataskyddsverksamheten utökas

  Från den 1 januari är även Marks kommun med i Boråsregionens dataskyddsverksamhet.
  Läs mer
 • Frukostseminarier-Gestaltad livsmiljö

  Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget.Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.
  Läs mer
 • Till minne av Stefan Carlsson

  Stefan Carlsson, kommunalråd i Svenljunga, har gått bort.
  Läs mer
 • Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad

  Nu lanseras Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad
  Läs mer
 • Gestaltad livsmiljö

  Tillsammas i regionen gör vi nu en satsning på gestaltad livsmiljö. Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget. Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.
  Läs mer
 • Nu kan du anmäla dig till FOKUS Boråsregionen 10 november!

  Varmt välkommen till en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling in Sjuhärad.09.30 Välkomna
  Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden och representant för Direktionen hälsar välkomna
  Syfte med dagen
  Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund
  Hur kan vi konkret arbeta med omställning av komplexa system?
  John Holmberg från Chalmers
  Kaffe
  Hållbarhet 2020-2025 i klimat– och coronakrisens spår
  Erik Herngren från Kairos Future framtidsspanar om hur hållbarhetslandskapet förändras och växlar upp
  Lunch
  Gruppdiskussioner Sammanfattning och paneldiskussion
  Efterföljande samtal och möjligheter att ställa
  frågor
  16.00 Tack för idag! Anmäl dig via denna länk  Länk till annan webbplats.senast 5 november.Inbjudan som pdf. Pdf, 1.4 MB.

  Läs mer
 • Utdelning av Sydvästenpriset 2021!

  Den 14 oktober delar Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås för sjätte året i rad ut SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.
  Läs mer
 • Bli en minimeringsmästare!

  Sverigekamp i hållbar livsstil söker tävlingsdeltagare
  Läs mer
 • Seminarieserie kring förnyelsebar el
  och nätkapacitet!

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 10 november

  En heldag där vi gemensamt skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling - politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår utveckling.
  Läs mer
 • Ny utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 antagen!

  Den 4 juni antog Direktionen Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.
  Läs mer
 • Föreläsningsserien Grunden

  Nu är vår föreläsningsserie Grunden påbörjad!
  Läs mer
 • Navet partner i EU:s Bauhaus initiativ

  Navet utsedd till partner i EU:s nya Bauhaus – ett europeiskt initiativ för en hållbar framtid
  Läs mer
 • Dags för vårt första MiniFOKUS!

  Den 30 mars introducerar vi MiniFOKUS - webinarium för att öka delaktigheten och kunskapen i det regionala utvecklingsarbetet.
  Läs mer
 • Information om Boråsregionens nya avfallsplan

  Avfallsplan — Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus?
  Läs mer
 • Hållbar mobilitet

  Välkommen till slutkonferens för projektet Tur & Retur
  -Hållbara resor mellan land och stad i Fyrbodal.

  Läs mer
 • Närvårdssamverkans digitala spridningskonferens 26 februari

  Läs mer
 • Proaktiva dataskyddsombud

  Läs mer om hur Boråsregionens Dataskyddsombud ser på 2021.
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2020

  FOKUS Boråsregionen 2020 - så här sammanfattade deltagarna dagen
  Läs mer
 • Turismens Dag 2020

  Fredagen den 25 september firades Turismens dag i Boråsregionen Sjuhärad. Syftet med dagen är att inspirera, få kunskap, samtala och knyta kontakter. I år arrangerades dagen digitalt med anledning av Covid-19-pandemin.
  Läs mer
 • Samråd 2 om ny järnväg Göteborg-Borås

  Trafikverket bjuder in till ytterligare ett digitalt samråd gällande ny järnväg mellan Göteborg och Borås.
  Läs mer
 • Turismens dag 2020

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal och kunskap - och så delar vi ut priset som Årets Turismaktör 2020.
  Läs mer
 • Information om coronaviruset

  Boråsregionen följer noggrant utvecklingen av coronaviruset covid-19
  Läs mer
 • Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har blivit återcertifierat

  Det innebär att organisationen uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier och är certifierade under perioden 2020 - 2024.
  Läs mer
 • Spridningskonferens Närvårdssamverkan

  23 januari genomförde Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en spridningskonferens med syfte att stärka samverkan, inspirera, locka, lära samt motivera till samverkansarbetet.
  Läs mer
 • 12 miljoner kronor delregionala tillväxtmedel fördelade

  Årets fördelning av tillväxtmedel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är klar
  Läs mer
 • Delregional kulturplan antagen

  Direktionen antog 8 november en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa framtidstro.
  Läs mer
 • Boråsregionens DSO:er tipsar i radion

  Dan Bodin och Magnus Blomquist jobbar som dataskyddsombud (DSO) på Boråsregionen.
  Läs mer
 • Högtidlig certifieringsceremoni för vård- och omsorgscollege

  Den 15 oktober firades att lokala vård- och omsorgscollege BoBo (Borås/Bollebygd) blivit certifierat och uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier.
  Läs mer
 • Praktiksamordning – nu är arbetet igång!

  Praktiksamordning med webbverktyget Praktikplatsen.se (PP.se) är igång.
  Läs mer
 • Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

  Temadag 14 november
  Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

  Läs mer
 • Turismens dag

  Besöksnäringen är viktig för vår region och vi arbetar på många sätt för att stärka den. Ett sätt är att skapa tillfällen att träffas och inspirera varandra.
  Läs mer
 • Turismens Dag 27 september

  En dag för alla aktörer inom besöksnäringen i vår region. Det kommer att bli en dag med inspiration, samtal, kunskap, fika och lunch - och så delar vi ut priset som Årets Turismföretagare 2019.Välkommen!PLATS: Kvarnen i HyssnaANMÄLAN: via denna länk >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Inbjudan som pdf >> Pdf, 234.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • Lokalt VO-College Bollebygd/Borås

  Certifierat lokalt VO-College – nu är arbetet i gång i Bollebygd/Borås (BoBo-området)
  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 2019

  24 april gick den första FOKUS Boråsregionen av stapeln. Ett helt nytt forum för att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.
  Läs mer
 • Navet science center bäst i Sverige

  Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
  Läs mer
 • Digitaliseringsdagen 2019

  Fredagen den 15 mars samlades 133 deltagare för Digitaliseringsdagen 2019 på Textile Fashion Center. Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken.
  Läs mer
 • Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

  Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
 • FOKUS Boråsregionen 24 april

  FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
  Läs mer
 • Alla vinner på väl underbyggda val

  Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.
  Läs mer
 • FIS Cross-Country World Cup Ulricehamn

  De gjorde det igen! Arrangörerna, publiken, funktionärerna och tävlanden – skapade en folkfest i Ulricehamn. 45.000 besökare fick se tävlanden från 19 nationer i spåren.
  Läs mer