Boråsregionen

Starkare företag - bättre samhälle

Projektägare: Connect Väst
Beviljat bidrag: 600 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Marcus Nordanstad

Syfte
Projektet syftar till att framtidssäkra företags hållbara tillväxt genom företaget får rätt kompetens och kapital i rätt fas, skapa långsiktiga vanor för hållbar tillväxt och möjliggöra för företag att hitta kapital.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatsen Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Närvaron inkluderar bland annat företagarfrukostar/luncher, besök på företag, lån av lokal på kommunkontor/ näringslivsorganisation och deltagande på all tillgängliga näringslivsevent som hålls. Den viktigaste aktiviteten med kommunerna är att träffa så många företag som möjligt. Projektets ambition är även att fördjupa samverkan med innovationssystemets aktörer i Sjuhärad så som Ung Företagsamhet, Drivhuset, TEX by MarketPlace Borås, Coompanion, Företagsstart, HoloHouse, och lUC för att tillsammans kunna möte företagens behov.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål. Tre av dessa mål är kopplade till företag under de tre olika arbetspaketen. Rätt kompetens och kapital till rätt företag i rätt fas per år 40 st, Skapa vanor för tillväxt 40 st företag samt Pitchar inför investerare 15 st. 4 st antal mötesplatser angående kapitalanskaffning per år.