Fossilfri Boråsregion

Tillsammans ställer vi om till fossilfrihet inom transporter och skapa trygg energiförsörjning, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektteam

Bild Sandra

Sandra Johansson

073-334 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Joel Böhm

0721-56 56 52
joel.bohm@borasregionen.se

Bild Sandra

Angelica Rennerfelt

070-694 81 44

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Aktuellt

Kalender


Fossilfri Boråsregion

Fossilfri Boråsregion startade år 2020 med fokus på att tillsammans i Sjuhärad ställa om till fossilfrihet inom transportsektorn med fokus på elektrifiering, biogas och vätgas. Genom åren har projektet arbetat nära kommunerna i Sjuhärad, Fyrbodals kommunalförbund och olika samverkanspartner. Satsningenhar bland annat arbetat med publik laddning och strategiska platser för laddning, kartläggning kring energiläget i kommunerna, kartläggning av biogas och vätgas i Sjuhärad samt bidragit till erfarenhetsutbyten mellan kommunerna och kunskapshöjning. Nu går vi in i nästa fas och fokus läggs på att bidra till fossilfria transporter och en trygg energiförsörjning i Sjuhärad.

Syftet med satsningen är att uppnå en Fossilfri Boråsregion genom att analysera och förstå behoven och utmaningarna avseende Sjuhärads energiförsörjning samt att ge kommunerna och aktörer i kommunen verktyg att ställa om till fossilfrihet inom transport- och industrisektorn.

Satsningen fortsätter sitt arbetet indelat i två underprojekt som ni klicka vidare till nedanför. De olika underprojekten finansieras av bland annat Interreg ÖKS, Västra Götalandsregionen och Boråsregionen.

 

Temp
Temp
Temp

Temp

GreenFleets - Transport

Här hjälper vi kommerna att ställa sina transporter tillsammans med svenska och danska partners. Projektet finansieras av Interreg ÖKS och VGR. För mer information klicka på länken


Temp

Trygg Energiförsörjning

Här försöker vi skapa trygg energiförsörjnning tillsammans med kommunerna i Sjuhärad