Fossilfri Boråsregion

Tillsammans ställer vi om till fossilfrihet inom transportsektorn, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektteam

Bild Sandra

Sandra Johansson

073-334 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Johanna Björkmalm

070-147 54 24
johanna.bjorkmalm@borasregionen.se

Bild Sandra

Angelica Rennerfelt

070-694 81 44

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Aktuellt

Kalender

Fossilfri Boråsregion

Världen står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har åtta medlemskommuner och alla har skrivit under Klimat 2030.

I dag finns möjligheten att snabbladda eller tanka biogas i tre av åtta kommuner i Sjuhärad. De åtta kommunerna har olika förutsättningar och tidigare studier visar på att kommunerna har olika potentialer. Däremot går implementeringen av ny teknik för långsamt för att fossilfrihet 2030 ska kunna uppnås. Detta projekt hoppas till att snabba på omställningen med fokus på kunskapsspridning, testning och upphandling/inköp av nya fossilfria fordon samt infrastruktur.

Syftet med projektet är att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås, men vi skapar också förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen.

Projektet är ett fördjupningsprojekt från det Miljöstrategiska arbetet och ska pågå 2020 - 2022. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Projektet kommer att samproduceras tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.


Temp

Aktuell i projektet

20230104

Projektet går in mot 2023 med fokus på Biogas och Vätgas som energibärare. Konsulter för denna del är Sweco och deras uppgift är att kartlägga möjligheten till produktion, Infrastruktur och användning/kundunderlag och aktörsanalys. Den 20 januari genomförs en workshop med fokus på detta.

Den 26 januari kommer projektet att tillsammans med Vårgårda kommun att arrangera en Energimässa i Vårgårda.

Senare under våren kommer en dag tillsammans med Hushållningssällskapet att arrangeras med fokus på Lantbrukare som biogasproducenter.

Återigen har Sjuhärad och Fyrbodal gått ihop så under året kommer kommunalförbunden att samarbeta i frågorna.

Månadswebinarierna kommer att fortsätta med start i februari.

Planering vad projektet kommer att göra under 2023 pågår hela tiden. Har du några frågor eller önskningar hör gärna av er till projektteamet.


Temp

Månadswebinarier

Sista torsdagen varje månad arrangerar projektet månadswebinarier. Här hittar du information från dessa.


Temp

Laddinfrastruktur, Biogas, Vätgas,
Finansiering, tips, m.m.

Här hittar ni mer information för att skapa omställningen