Boråsregionen

Kultur

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen och bidrar till människors välbefinnande. Kulturutvecklingsfrågorna hanteras parallellt med andra tillväxtfrågor (näringsliv, forskning, utveckling samt arbetsliv) vilket innebär att kulturen får genomslag i övriga sektorer på ett naturligt sätt. Möten genomförs löpande med företrädare för kommuner och organisationer med målet att lyfta fram gemensamma frågeställningar och sätta igång samarbeten.

Kommunalförbundets uppgift är att skapa nya partnerskap/nätverk som stärker och lyfter fram kulturens betydelse i delregionalt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från utbildning, kultur, näringsliv och civilsamhälle.

Kommuner och organisationer har möjlighet att söka stöd för samverkansprojekt inom kulturområdet.

Kontakta regionutvecklare för kultur om du vill veta mer >