Boråsregionen

Syvonline.se – för dig som jobbar med studie- och yrkesvägledning

Syvonline.se Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor eller har en annan yrkesroll som stöttar personer i deras studie- och yrkesval. På hemsidan kan du hålla dig uppdaterad inom området samt finna konkreta metoder och verktyg att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal.

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Verktyget är framtaget av Göteborgsregionen (GR) för att bidra till en likvärdig studie- och yrkesvägledning i regionen.

Omvärldsbevakning och metodmaterial

Erfarenhetsutbyte

Förutom att ta del av nyheter, forskning, metoder och material har du som använder Syvonline även möjlighet att själv dela med dig av metoder och på så sätt skapa ett erfarenhetsutbyte – som på lång sikt kan bidra till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Utveckling och förbättring

Vi arbetar ständigt för att utveckla Syvonline så att plattformen kan fortsätta att vara ett aktuellt och relevant stöd för både studie- och yrkesvägledares och annan skolpersonal. Vi tar tacksamt emot åsikter kring hur du som användare upplever Syvonline samt förslag på material som bör finnas på sidan.

Kontakt

Frida Holmgren, Projektledare
frida.holmgren@goteborgsregionen.se