Boråsregionen

Välfärd

Verksamhetsområdet välfärd arbetar med strategiska frågor inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, eHälsa, folkhälsa och integration.

Vi skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för kommunernas medarbetare och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete, omvärldsbevakning och framtidsspaning.

Inom området företräder vi Boråsregionens kommuner på länsnivå och nationell nivå som tex. VästKom, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta välfärdsgruppen om du vill veta mer >