Boråsregionen

Temp

Nätverk kultur

Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund driver ett stort antal nätverk på medlemskommunernas uppdrag. Här nedan finns de nätverk inom kultur som kommunalförbundet, tillsammans med kommunerna driver och respektive kontaktpersoner.Nätverk

Kontaktperson

K7- Kulturchefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturskolechefsnätverk

Juan Ochoa-Echevarria

Bibliotekschefsnätverk

Olof Berge Kleber

Kultursamordnarnätverk

Lisa Haeger

Fritidschefsnätverk

Lisa HaegerKulturarvsnätverk

Lisa Haeger