Boråsregionen

Temp

Temadag ekonomi och utmaningar

En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering.

Varje år planerar Sjuhärads ekonomichefsnätverk konferensen "Temadag ekonomi och utmaningar" tillsammans med Boråsregionen. Konferensen är en dag att få mer kunskap om, inspireras och diskutera olika frågor som rör kommunernas ekonomimska planering och är en del av kommunernas budgetupptakt.


Temp

Just nu pågår planering av 2024 års temadag ekonomi och utmaningar av ekonomichefsnätverket tillsammans med Boråsregionen.

Frågor eller funderingar? Kontakta samordnare Ellen Lageholm