Boråsregionen

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som syftar till att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Genom tät samverkan mellan parterna ska de studerande garanteras en utbildning som ger den kompetens som arbetsgivarna söker. Redan anställd personal ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de krav som exempelvis digitaliseringen medför.

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad är sedan 2016 certifierat (godkänt med kvalitetsstämpel utifrån nationella kriterier) som Vård- och omsorgscollege (VO-College). Samverkansparterna i Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo certifierades 2018 som ett lokalt VO-College. Bollebygd och Borås certifierades 2019 och bildar tillsammans ett lokalt VO-College. Vi arbetar just nu med att genomföra kvalitetssäkrade språkombudsutbildningar, handledarutbildningar och yrkesambassadörsutbildningar samt att implementera ett webbverktyg för att utveckla hanteringen av praktikplatser. I samverkan med våra parter och myndigheter utvecklar vi också nya modeller för att marknadsföra och rekrytera till arbete inom vård och omsorg.

Klicka här för att komma till Vård- och omsorgscollege Sjuhärads hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.