Boråsregionen

Avslutade projekt

Projekt genomförda inom ramen för VG2020 och Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020

Under programperioden 2014-2020 delade Boråsregionen ut utvecklingsmedel för projekt som gynnade utveckling och tillväxt i regionen. Fördelningen grundade sig i den överenskommelse som tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020). Överenskommelsen reglerar hanteringen av de medel som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillförs från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd (RUN), Kulturnämnd (KN) och Miljönämnd (MN). Utvecklingsmedel kunde sökas inom tre områden: tillväxt, miljö och kultur.


Projekt genomförda inom välfärdsutveckling