Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023. Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som Boråsregionen tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

Under slutet av 2023 pågår revidering av överenskommelsen med Västra Götalandsregionen. När den nya överenskommelsen är på plats ska medel utlysas för programperioden 2025 - 2027. Mer information kommer att läggas upp här på hemsidan.


Förstudiemedel

Fem förstudiemedel har beviljats medel för 2023. Nästa utlysning sker under våren 2024.

Läs mer >> Öppnas i nytt fönster.


Har du frågor?

Kontakta Ellen Lageholm