Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens utvecklingsstrategi.

Utlysning 2022
Under 2019 tecknade Boråsregionen treåriga inriktningsbeslut för sina projektmedel och för att möjliggöra för projekten att i enlighet med inriktningsbeslutet avsluta sina projekt kommer Boråsregionen öppna upp för en begränsad utlysning av utvecklingsmedel för år 2022. Detta innebär att pågående utvecklingsprojekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för år 2 2021 kan söka för år 3 2022. Detta innebär vidare att Boråsregionen inte utlyser delregionala utvecklingsmedel för nya utvecklingsprojekt.

Prioriterade insatser
Projektmedel har beviljats för att uppfylla insatser och mål som identifierats i den analys av näringslivets behov i Sjuhärad Pdf, 391.3 kB, öppnas i nytt fönster. som genomfördes 2019.

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är

Dokument

För mer information
Kontakta Ellen Lageholm


Förstudiemedel

Mer information kommer så fort politiska beslut är tagna.