Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Förstudiemedel

Under 1 februari - 24 mars 2024 kunde man ansöka om förstudiemedel. Alla som har sökt förstudiemedel kommer att få information om beslut i slutet av april.

Projektmedel

Boråsregionen utlyser utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Sjuhärad 2024 - 2027. Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som Boråsregionen tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

Pågående projekt 2023 - 2024

Under 2023 och 2024 bedrivs ett tiotal utvecklingsprojekt som beviljats medel.

Nästa utlysning av större genomförandeprojekt sker under vår/sommar 2024

Under slutet av 2023 - början av 2024 pågår revidering av överenskommelsen med Västra Götalandsregionen. När den nya överenskommelsen är på plats ska medel utlysas för programperioden 2025 - 2027. Mer information kommer att läggas upp här på hemsidan.


Har du frågor?

Kontakta Ellen Lageholm