Boråsregionen

Om oss

Hos Boråsregionens 280 000 invånare råder varken brist på vilja, framåtanda eller entreprenörskap. Boråsregionen är i konstant utveckling och har de senaste åren stärkt sin position inom innovation, design och kreativitet. Här kan du utbilda dig, arbeta och leva ett gott liv.

I Boråsregionen arbetar vi tillsammans för att vi ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Med en stark industri och kulturhistoria i kombination med en stark tradition av småföretagande och entreprenörsanda är Boråsregionen en viktig del i Västra Götaland. En lång tradition av kringresande försäljare, knallar, har lagt grunden till ett näringsliv med företagaranda och affärsbegåvning. Med detta förknippas egenskaper som kreativitet, handlingskraft och förmåga till anpassning efter omständigheterna – egenskaper som vi vill ta tillvara och utveckla.

Med öppenhet, samverkan och engagemang kan vi dra nytta av de möjligheter och förutsättningar som finns inom regionen. Med rätt satsningar kommer Boråsregionen att fortsätta vara en viktig del för hela Västra Götalands utveckling, vilket också är målet för kommunalförbundets arbete.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Boråsregionen är en delregion med stor spridning mellan stad och land. Regionen utvecklas hela tiden vilket ställer krav på nya kompetenser. För att möjliggöra en framtida positiv utveckling är viktiga framgångsfaktorer att tillgodose dessa kompetenser, att entreprenörskap och innovation stimuleras, att det satsas på näringslivsutveckling i befintliga företag och att stöd kan ges till olika former av samverkansinitiativ.

Om kommunalförbundet

Hitta till oss

Personal

Medlemskommunerna

Integritetspolicy