Boråsregionen

Framstegsfokus

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset
Beviljat bidrag: 400 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Mohammed Kossir

Syfte
Projektet syftar till att stärka Sjuhärad och rusta regionen inför de kommande utmaningar i och med lågkonjunkturen vilket kommer leda till att arbetslösheten väntas bli större. Det innebär ett förväntat stort behov av projekt och organisationer som främjar att fler företag startas och växer i delregionen.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatsen Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter och unga personer som vill starta eget i kommuner hemmahörande i hela Sjuhärad. Drivhuset bjuder in och marknadsför sig i alla Sjuhärads kommuner. Särskild fokus för marknadsföringen kommer att läggas på Högskolan i Borås, Nordiska Textil Akademin, Yrkeshögskolan i Borås samt samtliga Sjuhärads Folkhögskolor.

Förväntat resultat
Projektets tre moment har vardera fem kvantitativa mål. Moment 1: Social Innovation - För att stimulera den hållbara omställningen. Moment 2: NEXT - För att stötta och berika UF-elever i gymnasiet. Moment 3: Level Up - För att säkerställa framtagandet av kvalitativa affärsidéer och bolag som härstammar från forskning och som möter delregionens behov.