Text Fokus Boråsregionen

FOKUS Boråsregionen

FOKUS Boråsregionen är en dag att samlas för vårt gemensamma
arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Under dagen skapar vi en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030.

FOKUS Boråsregionen arrangeras årligen. Målgrupp för arrangemanget är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer som arbetar för regional utveckling.

FOKUS Boråsregionen 9 november på Borås kongress

I år har FOKUS-dagen tema strategisk kompetensförsörjning. Läs mer här.