Tillsammans utvecklar vi Boråsregionen

En region med stort driv

Tillsammans kan vi uträtta stordåd. I Boråsregionen med dess 280 000 invånare råder varken brist på vilja, framåtanda eller entreprenörskap. Regionen är i konstant utveckling och har de senaste åren stärkt sin position inom innovation, design och kreativitet. Här kan du utbilda dig, arbeta och leva ett gott liv.

I Boråsregionen arbetar vi tillsammans för att fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att besöka, leva och verka i. Välkommen till våra kommuner!

Aktuellt

Kalender

Temp

Vår verksamhet

Vår verksamhet berör allt från välfärdsutveckling till samhällsplanering och infrastruktur. Huvudsyftet är alltid detsamma – att stärka regionen och utveckla samarbetet mellan medlemskommunerna.


Temp

Politik och styrning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett politiskt styrt samverkansorgan för nio kommuner. Verksamheten styrs av vår Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter.


Temp

Projekt

Vi delar varje år ut tillväxtmedel till projekt och förstudier som utvecklar och är till nytta för hela Boråsregionen. Läs mer och ansök, eller se de projekt vi är med och driver just nu.