Boråsregionen

Kalender

Februari 2021
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 • 2021-02-25

  Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

  Läs mer
 • 2021-03-19

  K7- Kulturchefsnätverk

  Kulturchefsnätverk Nätverket ansvarar för genomförande och uppföljning av Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023 och följer upp och utvärderar delregionala kulturutvecklingsprojekt gentemot Beredningen för hållbar regional utveckling på Boråsregionen.Syftet med kultursamverkan i Boråsregionen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med fokus på att invånarna är medskapare i kulturutbudet.
  Läs mer