Boråsregionen

Temp

Vi Projektet

Antalet unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) ökar i Västra Götaland. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande för individen. Samhället å sin sida går miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter.

Vi-projektet arbetade med de faktorer som sätter käppar i hjulet för att uvas potential ska kunna komma till sin fulla rätt. Vi vill i samråd med ungdomarna förbättra förutsättningarna för att unga utan sysselsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ledde och samordnade projektet i Sjuhärad. Kommunerna som deltog i vår delregion var Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås vuxenutbildning och Fristad folkhögskola deltog också i projektet.

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkande i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet samt 19 kommuner. Målet är att nå 1 000 unga under de två år som projektet varar.

Läs mer om projektets kurser, jobbspår, kompetensutveckling samt samarbetspartners genom att klicka på länken nedan: https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/vi/ Länk till annan webbplats.