Mot en cirkulär och hållbar framtid

Vår gemensamma avfallsplan för Sjuhärad

Kontaktpersoner

Bild Sandra

Anna Nyrinder Strannegård

070-144 69 19

anna.strannegard@borasregionen.se

Bild Sandra

Sandra Johansson

0733-34 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Boråsregionen arbetar tillsammans med en gemensam avfallsplan

Avfallsförebyggande och avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och det är något som både berör och engagerar dess invånare. Hur ska vi arbeta för att bibehålla en hållbar avfallshantering? Hur kan vi skapa en infrastruktur som stödjer cirkulär ekonomi och en region med en mer effektiv användning av resurser?

Boråsregionen har samordnat de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Temp

Temp

Mot en cirkulär och hållbar framtid

Här hittar du vår gemensammma avfallsplan.


Temp

Vill du se vilka utsläpps- och kostnadsbesparingar
ditt arbete med avfallsplanen kan bidra med?

Boråsregionen har tillsammans med medlemskommunerna kommuner antagit en gemensam avfallsplan i syfte att öka cirkulära flöden och minska avfallet i regionen. För att accelerera arbetet med avfallsplanen och hjälpa kommunerna att identifiera och prioritera bland åtgärder har ett interaktivt beräkningsverktyg tagits fram.

Verktyget har utformats för att i stora drag beräkna och visualisera miljömässiga och ekonomiska effekter av kommunernas arbete med avfallsplanen. Utifrån kommunernas egna data beräknas den årliga klimatpåverkan och kosntaden för nio utvalda avfallsmål. Verktyget har designats för att kommunerna själva ska kunna laborera och testa hur stora utsläpps- och kostnadsbesparingar som kan uppnås utifrån olika målsättningar och åtgärder. Beräkningarna i verktyget baseras på tillgänglig data från svenska myndigheter och relevent forskning. Vill du fördjupa dig så återfinns två rapporter som du finner här nedan.


Utsläpp- och kostnadsberäkningar för Sjuhärads gemensamma avfallsplan
- Här förklaras vilka beräkningarna aom använts i verktyget. Rapport Pdf, 578.2 kB.

Goda exempel och åtgärdsförslag för målen i Sjuhärads gemensamma avfallsplan
- I den här rapporten har vi sammanställt goda exempel och åtgärdsförslag kopplat till de nio utvalda målområdena Sjuhärads gemensamma avfallsplan. Rapport Pdf, 535.6 kB.

Temp

Hur går det för avfallsplanen?

Tillsammans följer vi upp avfallsplanens mål och identifierar framgångar och utmaningar.

Uppföljning av Mot en cirkulär och hållbar framtid
2022 Pdf, 674.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2023 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Temp

Nyhetsbrev

I det här nyhetsbrevet sprider vi goda exempel och spännande aktiviteter som sker inom ramen för Sjuhärads gemensamma avfallsplan Mot en cirkulär och hållbar framtid. Utskicket sker 2-3 gånger per år och riktar sig till dig som vill veta mer om vad som pågår, bli inspirerad och arbeta tillsammans mot en cirkulär och hållbar famtid.