Boråsregionen

Nätverk och arbetsgrupper

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

För att säkerställa uppdraget driver och stödjer Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett flertal nätverk som vänder sig till tjänstepersoner i våra medlemskommuner.Miljö och samhällsbyggnad

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschefer
Samhällsplanerare

Johanna Björkmalm
Karin Björklind

Delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän

Karin Björklind

Miljöstrategisk samverkan

Sandra Johansson

Gemensam Avfallsplan

Sandra JohanssonUtbildning och kompetens


Utbildningschefer

EvaLotta Petersson

KompetensForum

EvaLotta Petersson

Regionalt vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

Christina Player Pellby

Studie och yrkesvägledning

EvaLotta Petersson

Kommunala aktivitetsansvaret

Mikael Szanto

Elevhälsochefsnätverk

Mikael SzantoVälfärd


Förvaltningschefer Välfärd

Helen Nordling

Äldreomsorg

Andreas Svensson

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

Sara Esbjörnson

Funktionshinder

Sara Esbjörnson

Delregional samordning FVM

Sara EsbjörnsonKultur


Kulturchefsnätverk

Lisa Haeger

Kultursamordnarnätverk

Lisa Haeger

Bibliotekschefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturskolechefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturarv Sjuhärad

Lisa HaegerDigitalisering och informationsförvaltning


eSamhälle

Vakant

Informationssäkerhet

Vakant

Digitaliseringsnätverk Välfärd

Andreas Svensson

e-arkiv i Sjuhärad

Emma GlynnNäringsliv och besöksnäring


Business Region Borås

Annica Berglund / EvaLotta Petersson

Destination Boråsregionen/Besöksnäringsansvariga

EvaLotta PeterssonÖvriga nätverk


Kommunchefer

Magnus Haggren