Boråsregionen

Nätverk och arbetsgrupper

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

För att säkerställa uppdraget driver och stödjer Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ett flertal nätverk som vänder sig till tjänstepersoner i våra medlemskommuner.Miljö och samhällsbyggnad

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschefer

Karin Björklind

Delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän

Karin Björklind

Åtgärdsplanering transportinfrastrukturplan

Karin Björklind

Miljöstrategisk samverkan

Sandra Johansson

Regional Avfallsplan

Sandra JohanssonUtbildning och kompetens


Utbildningschefer

EvaLotta Petersson

KompetensForum

EvaLotta Petersson

Regionalt vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

Christina Player Pellby

Studie och yrkesvägledning

EvaLotta Petersson

Kommunala aktivitetsansvaret

Mikael SzantoVälfärd


Förvaltningschefer

Helen Nordling

Äldreomsorg

Helen Nordling

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

Anna Boman Gottfridsson

Funktionshinder

Anna Boman GottfridssonKultur


Kulturchefsnätverk

Lisa Haeger

Kultursamordnarnätverk

Lisa Haeger

Bibliotekschefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturskolechefsnätverk

Lisa Haeger

Kulturarv Sjuhärad

Lisa HaegerDigitalisering/eSamordning


eSamhälle


Informationssäkerhet

Linda Bergholtz

Digitaliseringsnätverk Välfärd

Eva Österlund Hjort/Ellen LageholmNäringsliv och besöksnäring


Business Region Borås

Annica Berglund

Destination Boråsregionen/Besöksnäringsansvariga

EvaLotta PeterssonÖvriga nätverk


Kommunchefer

Magnus Haggren