Boråsregionen

Nätverk och arbetsgrupper

Förbundet arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

För att säkerställa uppdraget driver och stödjer förbundet ett flertal nätverk som vänder sig till tjänstemän i våra medlemskommuner.Miljö och samhällsbyggnad

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschefer

Karin Björklind

Delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän

Karin Björklind

Åtgärdsplanering transportinfrastrukturplan

Karin Björklind

Struktur- och framtidsbild Boråsregionen

Karin Björklind

Miljöstrategisk samverkan

Sandra Johansson

Regional Avfallsplan

Johanna BjörkmalmUtbildning och kompetens


Utbildningschefer

Charlotte Stigh Brüsin

KompetensForum

Charlotte Stigh-Brüsin

Regionalt vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

Christina Player Pellby

Studie och yrkesvägledning

Charlotte Stigh-Brüsin

Kommunala aktivitetsansvaret

Mikael SzantoVälfärd


Förvaltningschefer

Helen Nordling

Äldreomsorg

Helen Nordling

Individ och familjeomsorg och socialpsykiatri

Anna Boman Gottfridsson

Funktionshinder

Anna Boman GottfridssonKultur


Kulturnätverk

Anna LaangDigitalisering/eSamordning


eSamhälle

Fredrik Holm

eHälsa

Fredrik Holm

Informationssäkerhet

Fredrik HolmNäringsliv och besöksnäring


Business Region Borås

Annica Berglund

Destination Boråsregionen/Besöksnäringsansvariga

EvaLotta PeterssonÖvriga nätverk


Kommunchefer

Magnus Haggren