Boråsregionen

Aktuellt:

The mapping/feasibility report in english.
Click here to open the report Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

During the fall of 2023 a mapping/ feasability report on what inpact NEB can have on the region of Sjuhärad.
Here is an abstract of the mapping in english
Click here to open the abstract Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster.

Här är förstudien/kartläggningen om NEB i Sjuhärad på skriven på kommunikationsnivå 1.
Klicka här för att läsa förstudien/kartläggningen Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Här är en sammanfattning kring förstudien/kartläggningen om NEB i Sjuhärad.
Klicka här för att läsa sammanfattningen Pdf, 270.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Under hösten 2023 inleddes en förstudie av Science Park kring området New European Bauhaus och hur det kan ha relevans för vår delregion. Studien genomfördes i samverkan med kommunerna i form av testbädd och dialoger.

Under Folk och Kultur 7-10 februari 2023 Eskilstuna deltog Lisa Haeger, Boråsregionen och Ulrika Sjölund, Science park Borås i en programpunkt. Mer info hittar du här:

https://folkochkultur.se/program/punkt/574 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 2 juni arrangerade Boråsregionen ett minifokus med temat New European Bahaus. Mer info och presentationerna hittar du här:

MiniFOKUS - Boråsregionen (borasregionen.se) Länk till annan webbplats.

I höst planerar vi frukostseminarier med kunskapsutbyte i delregionen, mer information, datum och inbjudningar kommer inom kort.

 


Temp

New European Bauhaus

Vad är New European Bauhaus?

The New European Bauhaus är ett kreativt och tvärvetenskapligt initiativ som kopplar samman European Green Deal med våra livsmiljöer och upplevelser.

Det nya europeiska Bauhaus-initiativet uppmanar oss alla att föreställa oss och tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för våra ögon, sinnen och själar.

Vackra är de platser, metoder och upplevelser som är:

• Berikande, inspirerad av konst och kultur, svarar på behov bortom funktionalitet.

• Hållbar, i harmoni med naturen, miljön och vår planet.

• Inkluderande, uppmuntrande till en dialog mellan kulturer, discipliner, kön och åldrar.

Lär mer här:

New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vad gör Boråsregionen?

Under 2023 har Boråsregionen kopplat sig samman med Science park Borås för att tillsammans med dem utforska vilka möjligheter som finns för kommunerna i Sjuhärad att lära mer om New European Bahaus med utgångspunkt i deras behov och utmaningar. Vi ser det som en naturlig sammankoppling med det svenska politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Tillsammans med Science Park kommer vi utforska följande delar:

Öka kunskapen om Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus
Genom:

• Seminarier och workshops med andra partners/ friends och intressenter i regionen

• Inleda en process för att inventera behov och möjligheter att arbeta strategiskt med områdena framåt

Samverkan mellan Kulturell hållbarhet, Social hållbarhet & Miljömässig hållbarhet Genom:

• Utveckla en plattform för gemensamt lärande, där samtliga professioner är representerade

• Koppla samman områdena med Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning och andra relevanta områden i den regionala utvecklingsstrategin

• Gemensamma projektansökningar med europeiska partners

Samverkan mellan olika aktörer och inom akademi, regionala och kommunala verksamheter
Genom:

• Söka gemensamma projektmedel

• Utbyta kunskap mellan de olika utgångspunkterna och rollerna

Utforska det rurala perspektivet
Genom:

• Tillsammans med kommuner utveckla projekt som är anpassade för den mindre kommunens behov

• Att se det småskaliga som en del av hållbart samhällsbyggande

Boråsregionens systerorganisation Navet- Science center, har varit New European Bauhauspartner sen 2021.

Ansvarig Boråsregionen, Kulturstrateg Lisa Haeger samverkande partner från Science Park Borås är Ulrika Sjölund.

Science park Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.