Kontaktpersoner

Bild Sandra

Sara Lindeberg

070-144 69 19

sara.lindeberg@borasregionen.se

Bild Sandra

Mikael Szanto

070-147 54 24

mikael.szanto@borasregionen.se

Bild Sandra

Madelene Alfinsson

0733-34 22 54

madelene.alfinsson@borasregionen.se

Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad

Alla barn och unga ska ha jämlika förutsättningar att klara skolan som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle där varje individ får god hälsa, utbildning och framtidstro.

Detta är en målbild som Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad arbetar långsiktigt och hållbart tillsammans med kommunerna i Boråsregionen för att uppnå. Att fler unga ska fullfölja sina studier är en bred fråga där hela samhället påverkar barn och ungas livssituation och motivation. Ungas hälsa, utbildning framtidstro är allas ansvar.

Samverkan mellan många parter krävs för att nå effekter i arbetet. Det är viktigt att fokus hamnar rätt så att barn och unga alltid sätts i främsta rummet. Tillsammans arbetar vi i Sjuhärad för att barn och unga ska få rätt stöd av alla instanser i samverkan.

Temp

Temp

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad

Här hittar du strategidokumentet Kunskapsnod fullföljda studier. Är du intresserad av hur strategidokumentet togs fram? Ladda ner Förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad längst ner på denna sida.


Kunskapsbank om fullföljda studier

Kunskapsbanken fullfoljdastudier.se Länk till annan webbplats. är en kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan. I kunskapsbanken finns artiklar, metodmaterial och omvärldsbevakning som riktar sig till dig som arbetar med unga.

Arbetet med att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan är komplext och involverar många olika yrkesgrupper. Kunskapsbanken är till för all verksamhetsnära personal som arbetar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Det kan vara alltifrån rektorer, lärare och elevhälsa till socionomer inom individ- och familjeomsorgen eller kuratorer på ungdomsmottagningen. I kunskapsbanken finns goda exempel på hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården kan arbeta systematiskt för att skapa goda förutsättningar för alla elever att bli behöriga till och fullfölja gymnasiet.

Fullfoljdastudier.se drivs av Göteborgsregionen Länk till annan webbplats., Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Länk till annan webbplats., Fyrbodals kommunalförbund Länk till annan webbplats. och Skaraborgs Kommunalförbund Länk till annan webbplats. inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier Länk till annan webbplats.. Läs mer om Västra Götalandsregionens kraftsamling här Länk till annan webbplats.

Fullföljda studier – Kunskapsbank med metoder, fakta och forskning (fullfoljdastudier.se) Länk till annan webbplats.