Boråsregionen

Konferenser och webbinarier

Utifrån Boråsregionens uppdrag som samverkansplattform skapar vi mötesplatser för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte på flera olika sätt. Två av dessa är konferenser och webbinarium. På denna sida hittar du information om vad som är på gång.

Kommande konferenser

8 mars 2024
Temadag ekonomi och utmaningar

En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering.

11 - 12 september 2024
Direktionens strategidagar

En gång per år samlas Boråsregionens högsta politiska ledning för strategiska diskussioner.

10 november 2024

FOKUS Boråsregionen

En halvdag på Borås Kongress som riktar sig till alla som arbetar för regional utveckling i Sjuhärad!

Kommande webbinarier

26 januari MiniFOKUS
Regional utveckling

50 minuter långa webbinarium som fokuserar på kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom regional utveckling.

23 januari MiniFOKUS
Välfärd

50 minuter långa webbinarium som fokuserar på kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom välfärdsutveckling.

25 januari
Fossilfri Boråsregion

Projektet Fossilfri bjuder den sista torsdagen i månaden in till webbinarium med fokus på omställning till en fossilfri delregion.