Boråsregionen

Temp

Kulturarv Sjuhärad

I Sjuhärad finns ett nätverk där vi samlar aktörer inom kulturarv till gemensamma träffar kring ett tema som nätverket själva enas om.

Fokus är den lilla kommunens förutsättningar. Träffarna inleds med inspiration och följs av gemensamma diskussioner. Nätverket består av kommuner, civilsamhälle och region. Nätverket är flytande, så du kan delta på de träffar som är relevanta för ditt uppdrag.

Hör av dig till Kulturstrateg, Lisa Haeger, om du vill veta mer.

Träffar och tema 2021

17 juni Kulturarv och besöksnäring

26 augusti Att vårda och underhålla kulturarvet

21 oktober Digitalisering av kulturarvet

Minnesanteckningar

KulturarvSjuhärad210826 Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.

KulturarvSjuhärad210617 Pdf, 281.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer- att vårda och underhålla kulturarvet

Riksantivarieämbetet- Kulturmiljövårdsanslaget Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer Kulturarv och Besöksnäring

Prisma Pdf, 4.9 MB.

Kulturarvet som Besöksmål Pdf, 1.2 MB.