Boråsregionen

Projekt vi stödjer

Under 2023 pågår 15 delregionala utvecklingsprojekt som har beviljats medel inom någon av de fem fokusområdena från Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.

Kulturplan Boråsregionen 2020-2023
Under 2023 pågår två delregionala kulturprojekt som har beviljats medel inom kulturplan Boråsregionen 2020 - 2023. Just nu pågår revidering av kulturplanen och nya kulturmedel planeras att utlysas våren 2024.