Boråsregionen

Projekt vi stödjer


Projekt beviljade 2023

Sökt inom ramen för VG2030 och Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

 • Arena Circular Hub
 • Borås Tech-Arena
 • Creative Cluster CO-working
 • Kompetensakademin
 • Fossilfri Boråsregion 2.0
 • Framstegsfokus
 • Företagsrevitalisering 3.0
 • Företagsstart Sjuhärad
 • STINA
 • INKW för Innovation
 • Starkare företag – bättre samhälle
 • Strategisk markanvändning
 • Ungas delaktighet i Sjuhärad
 • Ung Företagsamhet
 • 7H Kompetens 2.0

Kulturplan Boråsregionen 2020-2023

 • Smakresan
 • Keramik och kulturkollo i Uddebo