Boråsregionen

Projekt vi stödjer

Under 2024 pågår 15 delregionala utvecklingsprojekt som har beviljats medel inom någon av de fem fokusområdena från Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.

Kulturplan Boråsregionen 2020-2023

Under 2023 pågår två delregionala kulturprojekt som har beviljats medel inom kulturplan Boråsregionen 2020 - 2023. Just nu pågår en utlysning av kulturmedel utifrån den Kulturplan Sjuhärad 2024-2027. Läs mer om utlysningen av delregionala kulturmedel 2024.

EU-projekt

Boråsregionen deltar i följande EU-projekt