Boråsregionen

Medarbetare

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Enhetschef
Regional utveckling

Personal

Enhetschef
Välfärdsutveckling

0738-56 53 39

Personal

Teamledare
Administration
Ekonomiansvarig

Personal

Konferens

Reception

Personal

Projektledare
E-arkiv i Sjuhärad

0325-183 21

Personal

Regionutvecklare

Psykisk hälsa
0701-43 17 42

Personal

Regionutvecklare Välfärdsutveckling

0706-98 41 07

Personal

Projektledare

Fullföljda studier samt
Samsjuklighet

Bild Sara Lindeberg

Projektledare

Fullföljda studier

Personal

Projektledare

Fullföljda studier

Personal

Projektledare kompetensförsörjning

0707-29 64 43

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Regionutvecklare Utvecklingsmedel
Ledningsstöd

0732-05 25 57

Personal

Regionutvecklare Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Regionutvecklare
Samhällsplanering Infrastruktur
Föräldraledig t.o.m
2025-01-01


Personal

Regionutvecklare Samhällsplanering
070-656 78 33

Personal

Regionutvecklare Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Processledare
Regional avfallsplan

Personal

Projektledare
Miljö & Samhällsplanering

0721-56 56 52


Personal

Kulturstrateg

Personal

Kulturutvecklare

Övriga verksamheter

Navet science center
Lisa Belfrage, verksamhetschef
www.navet.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.