Boråsregionen

Keramik och kulturkollo i Uddebo

Projektägare: Ideella föreningen VÄV
Beviljat bidrag: 178 400kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2022-12-31
Kontaktperson: Mats Fjeldstad

Syfte
Projektet syftar till att ge möjlighet för barn och ungdomar att utveckla sin skapande förmåga i keramik och parallellt med detta delta i dialog om samhällsutvecklingen. Kulturskolorna i Sjuhärad har identifierat potentialen i ökad samverkan kring kurser och verksamhet. Projektet blir ett konkret sätt utforska den samverkan. Ansökan lyfter upp att samverkan med civilsamhället och lokala kulturutövare i Uddebo blir ett sätt att samtidigt stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter.

Målområde inom Kulturplan för Boråsregionen 2020–2023 som projektet ska möta
Projektet söker inom målområdet folkbildning och civilsamhälle.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad utom Bollebygd. Kulturskolorna i Sjuhärad har identifierat potentialen i ökad samverkan kring kurser och verksamhet och projektet är ett konkret sätt utforska den samverkan. Samarbete planeras med Studiefrämjandet och kan även ske med andra bildningsförbund och skolor. Samverkan med kulturskolor i regionen är ett sätt att tillgängliggöra verksamheten för barn- och ungdomar.

Förväntat resultat
Projektet har tre mätbara mål: Att sammanlagt ett 30-tal ungdomar har fått en introduktion till keramik och inspiration till fortsatt eget skapande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Att hitta en modell för hur fortsatt kolloverksamhet och samverkan mellan Keramik i Väveriet och kulturskolorna i Sjuhärad kan se ut samt att hitta en modell för dialog med ungdomar där de ges utrymme att själva definiera och designa relevanta frågeställningar och sin process.