Boråsregionen

Ung företagsamhet

Projektägare: Ung Företagsamhet Älvsborg
Beviljat bidrag: 800 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Sandra Säkki

Syfte
Syftet med verksamheten att fler gymnasieelever ska genomföra processutbildningen UF-företagande. Insatsen syftar även till att entreprenörskapsutbilda stommen i allt lärarande på gymnasiet, gymnasielärarna. Syftet gällande lärarna är att ge skolorna fler entreprenöriella lärare som kan driva UF-företagande på sina respektive program och att fler företag startas i Sjuhärad. Syftet är också att unga ska få med sig kunskap om cirkulär ekonomi i näringslivet under sin gymnasieutbildning (genom UF-företagandet).

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområdet Strategisk kompetensförsörjning och insatserna Kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt Branschbredd och sårbarhet.

Sjuhäradsperspektiv
Samtliga kommunala gymnasieskolor tar del av UF-företagandet och aktiviteter sker på plats i kommunerna med kommunal gymnasieskola. Verksamhet sker även på regionens gymnasieskolor så som Strömma naturbruk och Svenljunga naturbruk. Invånare från samtliga kommuner driver UF-företag årligen och ingår i målgruppen.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål: 800 antal elever som driver UF-företag (per läsår) i Boråsregionen, 5 antal elever som lotsas vidare till Drivhuset och Företagsstart Sjuhärad per år, 20 nätverkande insatser mellan skolan – näringsliv (rådgivning, sälj, inspiration, utbildning) och 90 % genomströmning (kvalitetsmål för att mäta kvaliteten på processutbildningen UF-företagande.