Boråsregionen

Företagsstart Sjuhärad

Projektägare: Företagsstart Sjuhärad ideell förening
Beviljat bidrag: 500 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Anna Bergengren

Syfte
Projektet syftar till att bygga upp en långsiktigt hållbar struktur som uppmuntrar nyföretagande och som hjälper de som vill starta företag att göra det så effektivt, snabbt och säkert som möjligt. Genom digital och mänsklig rådgivning, nyföretagarträffar och nyföretagarkurser stöder Företagsstart alla som önskar starta företag oavsett storlek.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatsen Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med Bollebygd, Borås Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn där föreningen idag ordnar gemensamma nyföretagaraktiviteter på plats ute i kommunerna. Föreningen har idag ett samarbete med samtliga kommuner i Sjuhärad men på olika nivå beroende på respektive kommuns förutsättningar. Strävan är att på sikt inkludera hela Sjuhärad i verksamheten.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål: 440 timmar rådgivning till 175 antal företag. 650 unika besökare hemsida per år. 18 styck nyföretagaraktiviteter per år och medelbetyg på 3,5 (på en skala 1–5) från de som fått rådgivning.