Boråsregionen

Anslagstavla

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser
Här kan du se alla publicerade anslag och kungörelser från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Vad är ett anslag?
Ett anslag är ett bevis på att ett sammanträdesprotokoll är justerat. Att protokollet är justerat betyder att det har skrivits under av ordförande och utsedd justerare. Anslaget är publicerat på anslagstavlan i tre veckor och då kan du som kommuninvånare överklaga besluten. När de tre veckorna har gått avpubliceras anslaget och då kan du inte längre överklaga. Så här överklagar du ett politiskt beslut PDF>

På varje anslag ser du vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat, när det lagts upp på anslagstavlan och var protokollet finns tillgängligt.

Vad är en kungörelse?
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av Direktionen.

Direktionens sammanträdestider 2021

Fredag 12 februari kl 9–12
Sammanträdeshandlingar >PDF

Fredag 16 april kl 10–16
Sammanträdeshandlingar >PDF

Fredag 4 juni kl 9–12
Sammanträdeshandlingar >

Fredag 10 september kl 9–12
Sammanträdeshandlingar >

Fredag 22 oktober kl 9–16
Sammanträdeshandlingar >

Fredag 10 december kl 9–12
Sammanträdeshandlingar >

Protokoll från Direktionens sammanträden

Direktionens sammanträde 2021-02-12
Protokoll >PDF


Direktionens sammanträde 2021-04-16
Protokoll § 18 >PDF
AnslagPDF
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 2021-06-04
Anslag
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2021-09-10
Anslag
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2021-10-22
Anslag
Protokoll >

Direktionens sammanträde 2021-12-10
Anslag

Protokoll >

Direktionens sammanträde 2020-02-28
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 2020-04-24
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 2020-06-05
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 2020-09-18
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 2020-10-23
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 2020-12-11
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20190205
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20190222
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20190416
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20190614
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20190927
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20191108
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20191206
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20181207
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20181026
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20180601
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20180413
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20180223
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20171208
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20171110
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20170929
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20170602
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20170330
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20170224
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20161209
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20161102
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20160929
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 201600603
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20160429
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20160226
Protokoll > PDF


Direktionens sammanträde 20151211
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20151030
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20150918
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20150605
Protokoll > PDF

Direktionens sammanträde 20150508
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20150227
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20150130
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20141204
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20141023
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20140923
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20140605
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20140404
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20140206
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20131206
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20131108
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20130920
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20130530
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20130412
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20130208
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20121207
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20121109
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120907
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120613
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120504
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120328
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120302
Protokoll >PDF

Direktionens sammanträde 20120126
Protokoll >PDF