Boråsregionen

Förstudiemedel

Förstudiemedel kan sökas för studier i ett första skede av ett projekt. Förstudien ska svara på om behov finns av ett projekt man planerar att genomföra. Resultatet av studien ska fungera som projektförslag och svara på hur projektet planeras att genomföras. Tidsbegränsningen är längst ett år. För enskild förstudie kan ett belopp på max 60 000 sökas.

Just nu pågår revidering av Boråsregionens överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan med Västra Götalandsregionen för programperiod 2021-2024. Tills ny överenskommelse är antagen finns det ingen möjlighet att söka förstudiemedel. Mer information kommer så fort politiska beslut är tagna.