Boråsregionen

Välfärdsutveckling

Välfärden och dess utveckling är ett grundläggande uppdrag för oss, där vi arbetar med strategiska frågor.

Kvalitativa utbildningar och förmågan att locka ny kompetens är viktigt för att stå starka som region. Därför utvecklas löpande regionöverskrivande insatser inom kompetensområdet.