Boråsregionen

Text

Direktion och beredningar

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund leds av en Direktion, där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. I Direktionen ingår också representanter från partier i förbundsområdet eller enskild kommun som uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda. Direktionens protokoll publiceras på förbundets anslagstavla.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. Beredningsgrupperna arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Delregionalt politiskt samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Närvårdssamverkan består av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Kommunalförbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt ägarrepresentanter till delägda bolag.

Deltagare

Presidium

Ulf Olsson (S) ordförande
Annette Carlson (M) 1e vice ordförande
Ulf Dahlberg (S) 2e vice ordförande
Bengt Hilmersson (C) adjungerad

Direktionens ledamöter

Bollebygd
Ulf Rapp (S) ledamot
Daniel Persson (SD) ersättare

Borås
Ulf Olsson (S) ledamot
Annette Carlson (M) ledamot
Helena Ruderfors (C) ersättare
Niklas Arvidsson (KD) ersättare

Herrljunga
Mats Palm (S) ledamot
Gunnar Andersson (M) ersättare

Mark
Ulf Dahlberg (S) ledamot
Tomas Ekberg (M) ersättare

Svenljunga
Johan Björkman (M) ledamot
Patrik Harrysson (S) ersättare

Tranemo
Driton Bilalli (S) ledamot
Niklas Gardewik (M) ersättare

Ulricehamn
Wiktor Öberg (M) ledamot
Klas Redin (S) ersättare

Vårgårda
Bengt Hilmersson (C) ledamot
Tony Willner (S) ersättare

Varberg
Tobias Carlsson (L) adjungerad ledamot
Jeanette Qvist (S) adjungerad ersättare

Adjungerade ledamöter
Arthur Thiry (V)
Mikael Levander (NU)
Anna Svalander (L)

Beredning Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7

Annette Carlson (M) ordförande - Borås
Ulf Rapp (S) vice ordförande - Bollebygd
Helena Ruderfors (C) - Borås
Gunnar Andersson (M) - Herrljunga
Tomas Ekberg (M) - Mark
Johan Björkman (M) - Svenljunga
Driton Bilalli (S) - Tranemo
Wiktor Öberg (M) - Ulricehamn
Tony Willner (S) - Vårgårda
Tobias Carlsson (L), adjungerad - Varberg

Beredning Välfärd och Kompetens

Bengt Hilmersson (C) ordförande - Vårgårda
Klas Redin (S) vice ordförande - Ulricehamn
Daniel Persson (SD) - Bollebygd
Niklas Arvidsson (KD) - Borås
Anna Svalander (L) - Borås
Mats Palm (S) - Herrljunga
Ulf Dahlberg (S) - Mark
Patrik Harrysson (S) - Svenljunga
Niklas Gardewik (M) - Tranemo
Mikael Levander (NU), adjungerad
Arthur Thiry (V), adjungerad

Valberedning

Mats Palm (S) ordförande
Tomas Johansson (M) vice ordförande
Peder Danesved (L)
Elise Arnell (KD)
Vakant (V)
Lennart Haglund (C)
Björn Qvarnström (SD)
Dario Mihajlovic (NU)