Boråsregionen

Strategisk kompetensförsörjning

Västra Götalandsregionen arbetar tätt samman med de fyra kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad för att säkerställa god kompetensförsörjning nu och i framtiden.

I Sjuhärad, även benämnt Boråsregionen, har ett tvärprofessionellt Kompetensråd formerats i syfte att säkerställa att alla parter samverkar och att de insatser som utförs leder till den önskade utvecklingen.

Har du frågor?
Kontakta EvaLotta Petersson som processleder Kompetensrådet.