Bild

Stort tack till alla som deltog på årets FOKUS-dag!

2022-11-11

Den 9 november gick årets FOKUS Boråsregionen av stapeln. En dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa hållbar regional utveckling. 

Bengt Hilmersson, ordförande för beredning välfärd och kompetens inledde dagen med att hälsa välkommen till årets fokusdag.

Därefter samtalade Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen, om de olika förutsättningar och behov vi har på regional och delregional nivå. Magnus önskar lämna dagen med nya relationer och goda idéer som vi kan ta med oss och konkretisera i vårt regionala utvecklingsarbete.

Intressant dialog efter mentifrågorna ”Vilket yrke tror du finns 2030 som inte finns idag?” och ”Vilket yrke tror du inte finns kvar 2030”? - Kanske är det så att yrken som reparatör för åkergräsklippare och skoputsare får stå tillbaka för nya yrken som influencerlärare, e-chef, samt cirkulär affärsutvecklare?

Per Anders Östby (PA) från Kairos Future Länk till annan webbplats. presenterade fem trender kring morgondagens arbetsmarknad och framtidens kompetensförsörjning; hållbarhetsfrågan, mobil transformation, globaliseringen, digitalisering och kompetensbristen.

PA varvade mentifrågor, dialog i bikupor och intressant presentation om vart i hela världen världen egentligen är på väg genom att visa på pendlingsmönster, livsfasens strömningar, vad som gör en plats attraktiv och flertalet variabler som påverkar kompetensfrågan. Ett medskick från PA är att titta på de tre variablerna platsattraktivitet, boendepreferenser, arbetslivsbalans tillsammans över organisatoriska gränser och kanske den viktigaste uppmaningen; lyssna på den yngre generationen.

Joacim Waara från Västra Götalandsregionens analysavdelning presenterade förutsättningar och utmaningar utifrån Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sjuhärad fram till 2035 (vgregion.se)  Länk till annan webbplats.Joacim gick igenom rapporten som innehåller grundläggande problematik med kompetensförsörjning, delregionala prognoser, metod och innehåll, demografi, försörjningskvoter, utbud och efterfrågan på arbetskraft och ett antal exempel. (länk till presentation Pdf, 640 kB.).

Vad är det som attraherar internationell kompetens till en stad/region? Hur kan arbetsgivare framgångsrikt rekrytera kompetens från andra länder? Efter lunch fick vi korta utblickar av verktyg för kompetensförsörjning; Niklas Delersjö från Move to Gothenburg Länk till annan webbplats. pratade om hur regioner och arbetsgivare kan attrahera internationell kompetens som en del i arbetet med att lösa kompetensfrågan. Niklas tipsade också om rapporten ‘European Talent Intelligence Manual 2022’ Länk till annan webbplats. som innehåller mycket intressant information om skillnaden mellan europeiska länder och talangattraktion (länk till presentation Pdf, 3.5 MB.).

Jessica Till från Borås stad – hur får vi ungdomar att vilja välja utbildningar som leder till ”rätt” jobb? Jessica lyfte vikten av tidig information till unga och flertalet goda exempel av samverkan mellan skola och arbetsliv som Framtidsbussen i Tranemo, Ung ekonomi & Entreprenörskap, Spara och Slösa-musikalen på Sagateatern i Borås, Upplevelseverkstad och Tekniktrappan. Citatet ”Barn som inte blir lyssnade på lyssnar inte heller på oss” kommer från Jane Larsson, rektor på Särlaskolan 7-9 och det citatet sammanfattar också vad som kanske är nyckeln till att få ungdomar att vilja välja ”rätt” (länk till presentation Pdf, 2.2 MB.).

Därefter delade vi in oss i grupper för att diskutera frågeställningarna:

  • Vilka utmaningar på kompetensförsörjningsområdet kan vi i Sjuhärad arbeta tillsammans med?
  • Vad kan vi åstadkomma tillsammans om vi verkligen bestämmer oss och satsar på att lyckas?
  • Vad ska vi börja med?

Grupperna skickade in sina viktigaste inspel från frågorna via menti som samlade ett stort antal inspel som vi kan arbeta vidare med i det fortsatta arbetet (är du nyfiken på allt som framkom under dagen så hittar du alla Mentimetersvar från dagen på följande länk). Pdf, 3.2 MB.

Därefter följde paneldiskussion med följande representanter: Anders Stenström, Högskolan i Borås, Bengt Hilmersson (C), ordförande beredning välfärd och kompetens, Mats Palm (S), vice ordförande beredning välfärd och kompetens, Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen och Jan Andersson, IUC Sjuhärad

Panelen diskuterade kompetensbehov, utbildning och frågan; spelar det verkligen roll att personer arbetar inom yrken som de inte är utbildade inom? Under panelsamtalet lyftes en diskussion om livslångt lärande och vems ansvar kompetensförsörjningen är. Individens, organisationens eller samhällets? Även vikten av Fullföljda studier Länk till annan webbplats. och tidiga insatser lyftes. En förhoppning som lyftes var att 2030 ska det privata näringslivet och offentliga parter inte längre ser varandra som en beställare/utförarorganisation. Att vi tills dess hittat samverkansformer som underlättar.

Ett viktigt inspel från publiken var att som arbetsgivare och chef på beslutsfattande poster utmana sig själv och de förutfattade fördomar vi alla bär på för att öppna upp och ta emot arbetskraft med större mångfald. Ytterligare ett tankvärt inspel från publiken var att verkligen ta tag i den brinnande frågan; Hur ska färre personer räcka till fler? Hur effektiviserar vi den bemanning vi redan har idag? Sammanfattningsvis diskuterades ledarskapet och beteendet. Mer lyssnande! Mer mångfald, nya perspektiv och nya insikter är viktigt för att lyckas främja kompetensförsörjningen.

Avslutningsvis sammanfattade Boråsregionens EvaLotta Petersson och Magnus Haggren dagen med att beteende och attityder är viktiga. Magnus ser med tillförsikt på framtiden och att den nya generationen kommer hjälpa oss och vara en del av lösningen. Lösningsfokuserade ska vi ta oss an de reella utmaningarna vi står inför. Fin avslutning på en lång, innehållsrik och rolig dag!

Än en gång – stort tack alla som deltagit under dagen. Från deltagare och presentatörer til moderator och tekniker! Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

Dela: