Bild

Boråsregionen får mer resurser till att stötta kommunerna i omställningen till fossilfria tranporter

2024-01-15

I december fick kommunalförbundet ett efterlängtat besked om beviljade medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerack. Detta innebär att Fossilfri Boråsregion kan fortsätta det fina samarbetet med Fyrbodals kommunalförbund. Samtidigt innebär det också ett i förlängningen utökat samarbete, där ytterligare svenska och danska parter deltar.

Ända sedan 2020 har Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund samverkat för att stötta de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Genom de nya beviljade medlen kan projektet Fossilfri Boråsregion, som drivs av kommunalförbundet, fortsätta sin stöttning till medlemskommunerna och driva på omställningen framåt.

”Att vi med nya medel kan växla upp vårt arbete kring transporter inom Fossilfri Boråsregion är jätteroligt. Tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund kan vi nu stärka upp projektteamet med mer kompetens som kan komma alla 22 kommuner i Fyrbodal och Sjuhärad till gagn” säger Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen.

GreenFleets är ett projekt inom grön omställning där danska och svenska parter kommer att samverka, däribland Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Projektägare är Aalborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund kommer vara koordinerade part på den svenska sidan. Genom deltagandet i GreenFleets förstärks Fossilfri Boråsregions arbete med att ställa om transportsektorn detta då vi får utökade resurser till insatser och aktiviteter samt att fler medarbetare kan arbeta inom projektet.

Under hösten antog majoriteten av Sjuhärads kommuner de nya klimatlöftena för 2024–2026. Insatserna i GreenFleets ligger i linje med klimatlöfte 16,17 och 18 inom transport. Projektets fokus kommer vara på omställning av kommunernas fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner, hur kommunerna kan ställa krav på transporter i upphandlingar, samt planering och effektivt nyttjande av kommunens transporter.

”Jag ser fram emot att arbeta med danska parter. Vi har haft ett suveränt samarbete under året. Extra roligt är ju att jag har en koppling till Danmark då jag bott och arbetat där under fyra år, vilket såklart har varit fördelaktigt i kommunikationen i projektet.” Säger Angelica Rennerfelt, Fyrbodals kommunalförbund, huvudansvarig projektledare på den svenska sidan.

Mer information om GreenFleets

Projektetnamn: GreenFleets

Länk till hemsida: GreenFleets | Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu) Länk till annan webbplats.

Projektpartners: Aalborg Kommune, Skive Kommune, Hjørring Kommune, Elbilforeningen i Danmark (FDEL), Aalborg Universitet, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Dalslands Miljö- och Energiförbund, Högskolan i Halmstad

Period: 2024-01-01 – 2026-12-31

Budget: 3 693 994 EUR

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerack, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund

Relaterade klimatlöften för 2024-2026:

  1. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
  2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
  3. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader
Bild på logga