Bild

Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.

2019-10-06

Temadag 14 november
Boråsregionen och medlemskommunerna i Sjuhärad arrangerar tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet för tredje gången en temadag. Denna gång utgår vi från tvärsektoriell samverkan och temat:

 
Stad och land – Kulturens värde för Sjuhärads utveckling.
 
Utgångspunkten är målet kultur som ett horisontellt perspektiv och tvärsektoriell samverkan för regional utveckling. Syftet med temadagen är att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutvecklingen samt främja gränsöverskridande samverkansprojekt.

Lokal: Röda Rummet Borås Kulturhus.
Tid:    8:30 - 13:00                                                                                                                               
Moderator: Angelica Hadzikostas Enhetschef Kultur och konstarter Kultur i Väst
 
8:30 - Kaffe och smörgås
 
9:00 – Från Hållbar landsbygd till Art Center Sjuhärad, en inblick hur kultur kan vara ett horisontellt perspektiv i regional utveckling.   
 
Hållbar Landsbygd Sjuhärad
Mia Magnusson, Strategisk samhällsplanerare Borås stad
berättar om hur man har arbetat gränsöverskridande för att samverka inom olika områden med målet att skapa förutsättningar för hållbarhet på riktigt. I november kommer en extern analys av projektet vara färdig. Mia presenterar vad den kommit fram till gällande definition/-er av hållbar landsbygd och ”hållbarhet på riktigt”.   
 
Destination Boråsregionen
EvaLotta Petersson, Projektledare
Berättar om samverkan över kommungränserna som en nyckel till framgång.
 
Framtidsbild/strukturbild Boråsregionen                     
Karin Björklind, Regionutvecklare
presenterar projektet där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med sina medlemskommuner ska ta fram en gemensam framtidsbild för Sjuhärad.
 
Art Center Sjuhärad - Samarbetsprocesser som ger ringar på vattnet
Teater Nu/Boy Konsthall, Future Utopia Community Key Uddebo, Rydals museum, Nycirkusfestivalen och Internationellt Vävcenter Sjuhärad. Sara Österbro, Maja Österbro, Linnéa Larsson, Rolf Danielsson, Louise Moesgaard Witthoft och Christina Shearer berättar om regional samverkan för ett starkare kulturliv i Sjuhärad.
 
Hållbar platsutveckling     
Björn Ohlén, utvecklare Västarvet pratar om hur kulturen kan vara katalysator i platsers utveckling. För en långsiktig och hållbar platsutveckling krävs en bred samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer. Platsutveckling, industrihistorisk turism, grön infrastruktur och lokalt engagemang som sträcker sig ända in i EU:s korridorer.
 
10:30 - Kaffe & kaka
 
11:00 – Lev din dröm!
Karin Torstensson landsbygdsutvecklare i Falkenberg berättar om projektet Lev din dröm och hur de arbetar med modern landsbygdsutveckling för att skapa närhet mellan stad och land.
”Lev din dröm FBG är ett projekt som lyfter fram kreativa och företagsamma människor på Falkenbergs landsbygd. Där lever de sin dröm. Genom att berätta sin historia och om sin dröm vill de inspirera fler att leva och driva företag på landsbygden”.
 
12:00 – 13:00 Lunch i Röda Rummet
Det kommer finnas plats för både samtal, kaffe och nätverkande!
 
Anmäl dig här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Välkomna!
Anna Laang Boråsregionen & Helén Liljedal Kultur i Väst
 
För mer information: anna.laang@borasregionen.se
Telefon: 0732001173
 
Inbjudan som pdf >> Pdf, 229.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen!

Dela: