Bild

Nu kan du ansöka om förstudiemedel!

2023-03-01

Nu är utlysninsperioden öppen för förstudiemedel 2023. En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras.

Generella kriterier för förstudiemedlens användning:

• Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan Boråsregionen 2020-2023)
• Sjuhäradsperspektiv
• Tidsbegränsning om max ett år
• Max 100 000 sek kan sökas

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.

Ansök innan 23:59 den 31 mars 2023!

Läs mer och hitta blanketter här

Dela: