Bild

Hållbar mobilitet

2021-02-16

Välkommen till slutkonferens för projektet Tur & Retur
-Hållbara resor mellan land och stad i Fyrbodal.

Fredag 5 mars kl 09:30-12:00

En fungerande mobiitet är en avgörande fråga för en hållbar utveckling i landsbygder. Under två år har projektet Tur&Retur arbetat med att testa och utvärdera nya lösningar som kan komplettera den existerande kollektivtrafiken. Under denna förmiddag får du lyssna på vad forskningen och riksdagens trafikutskott säger om området hållbar mobilitet i landsbygder samt ta del av resultaten från Tur&Retur. Du har också möjliget att få konkreta tips från de som har utfört testerna av mobilitetslösningar. Tur&Retur verkar i Fyrbodal, en av fyra delregioner i Västra Götaland.

Anmäl dig senast 1 mars

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

09.30-09.40 Välkomna!
Vera Telemo, Fyrbodals kommunalförbund och Ronny Svensson, Orust kommun hälsar välkomna och berättar varför parterna i projektet valt att arbeta med hållbar mobilitet i landsbygder.
Moderator Karin Stenlund.

09.40 - 09.55 Vad säger riksdagens trafikutskott?
Varför är hållbar mobilitet en viktig fråga för en hållbar utveckling i landsbygder och mindre tätorter? Riksdagens trafikutskotts vice ordförande, Anders Åkesson, och utredare Elisabet Michailaki Lindquist berättar om den forskningsöversikt som utfördes under 2019.

09.55-10.10 Var står forskningen?
Vad säger forskningen om hållbar mobilitet i landsbygder? Forskaren Per-Erik Holmberg på RISE ger en överblick av forskningsfältet.

10.10-10.20 Hur kan alternativa mobilitetslösningar komplettera den existerande kollektivtrafiken?
Lärdomar från projektet Tur&Retur.

10.20-10.35 PAUS

10.35-11.50 Hur implementerar och skapar vi en hållbar mobilitet i landsbygder och mindre tätorter?
Lyssna på korta presentationer från delprojekten i Tur&Retur, ställ frågor och lyssna på dialogen med moderator.

Mobil cykelverkstad – hur kan tillgången till cykelreparationer skapa ett ökat intresse för cykling i landsbygder? Ann Harlaldsson, Södra Bohuslän Turism AB och David Tylén, LOBikes

Cykelpool i landsbygder – vilka möjligheter skapas genom att investera i ett digitalt nyckelskåp och bokningsapp? (engelska). Robert Curran, grundare av cykelpoolen Cykla Gul och Jacob Thåqvist, Koucky & partners

Mobilitetshubb och pendelparkeringar – vilken roll har kombinationsresande för en hållbar mobilitet i landsbygder? Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund och Alex Spielthaupter, Koucky & partners

Samåkning med digital samåkningstjänst – går det att skapa en fungerande samåkningstjänst med ny teknik? Tobias Forngren, Freelway och Alice Huldtin, Studio Växt

Testa en elcykel – hur möjligheten att "prova-på" skapar ett ökat intresse för cykling. Lena Hesselroth och Karin Ryberg, Västtrafik

Grannskapskontor – är distansarbete den nya normen och hur skapar vi kontor som möter den efterfrågan? Lotta Årling och Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal samt Fredrik Holm, Fredrik Holm Information

11.50-12.00 Avslutning


Dela: