Bild

Föreläsningsserien Grunden

2021-03-31

Ett barn som sitter på en vuxen persons axlar i starkt motljus från solnedgången.

Nu är vår föreläsningsserie Grunden påbörjad!

Nu har vi startat utbildningen Grunden, en föreläsningsserie som löper under ett år, som riktar sig till omsorgspersonal inom Boråsregionen som arbetar med stödjande insatser till personer med psykisk ohälsa och funktionshinder. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, FoU Sjuhärad Välfärd och Högskolan i Borås och leds av Niklas Andersson, Klinisk lektor på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Föreläsningsserien syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att bemöta, förstå och utföra ett bra stöd till enskilda och närstående.

Tillsammans utvecklar vi Boråsregionen!

Dela: