Bild

Navet science center bäst i Sverige

2019-05-02

Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!

För fjärde året i rad placerar sig Navet på delad förstaplats. Navet och Teknikens hus i Luleå får 35 av 40 poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning.

Speciellt roligt och betydelsefullt är det att Navet får fem av fem möjliga poäng i följande kategorier:

  • Lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
  • Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
  • Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn

Verksamhetschef Lotta Johansson: Vår vision är: Alla vill veta mer, alla vill lära mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle. Navet försöker alltid skapa engagerande möten. Vi dramatiserar, bygger vackra rum för lärande och vi är många som möter varje grupp eller klass. Det är fantastiskt kul att det får genomslag i Skolverkets kvalitetsbedömning. Vårt nära samarbete med skolorna ger oss inspiration och idéer till nya teman och program. Ju fler verksamheter, människor och tankar desto bättre blir vi.

Det är stor efterfrågan på Navets verksamhet och vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att vi får gott betyg från Skolverket inspirerar oss att arbeta vidare och utvecklas.​


​För mer information se Navet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela: