Bild

Investeringsfrämjande arbete

2024-07-02

Inom ramen för Business Region Borås och vårt gemensamma investeringsfrämjande arbete genomför vi under hösten tre olika kunskapshöjande insatser.

Syftet är att öka kunskap och förståelse kring investerings- och etableringsfrämjande arbete, samt att ge kommunerna möjlighet att forma sitt arbete för att öka offertberedskapen.

Vi startar med ett digitalt kunskapshöjande seminarie.

Kunskapshöjande och inspirerande seminarie kring investeringsfrämjande arbete.

Den 20 september kl 09-11.30 bjuder vi in till ett seminarie med syfte att inspirera och att ge alla aktörer ett gemensamt språk kring detta arbete.

Seminariet kommer att hållas av konsultbolaget Future Place Leadership och omfattar bland annat:

  • Strategier, verktyg och begrepp för regionalt och lokalt investeringsfrämjande arbete
  • Betydelsen av samverkan och flernivåsamverkan
  • Konkreta exempel på hur man kan arbeta med investeringar utifrån “BAM-modellen” (Business Attraction Management)

Seminariet riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med investeringar och etableringar inom kommunal och regional verksamhet, högskola/universitet, aktörer i innovationssystemet mfl.

Seminariet är digitalt och om du inte har fått inbjudan, kontakta brb@borasregionen.se.

Workshops i kommunerna

När en investerings- eller etableringsförfrågan kommer till kommunen går det ofta fort och flera funktioner behöver vara delaktiga.

Under oktober/november arrangeras workshops där varje kommun har möjlighet att hitta sitt sätt att jobba med förfrågningar för att kunna ge snabba och bra svar.

Alla kommuner i Sjuhärad bjuds in att genomföra workshopen vid olika tillfällen. Inbjudan till dessa workshops går via näringslivscheferna i resp kommun till berörda personer.

Gemensam avslutning

Sent i höst planeras ett gemensamt tillfälle där alla kommunerna träffas för att summera och delge varandra erfarenheter och arbetssätt. Denna inbjudan har inte gått ut ännu.

 

Kontakt:

EvaLotta Petersson, Linda Bergholtz

brb@borasregionen.se

 

Dela: