Bild

Spridningskonferens Närvårdssamverkan

2020-01-28

23 januari genomförde Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en spridningskonferens med syfte att stärka samverkan, inspirera, locka, lära samt motivera till samverkansarbetet.

Anders Ekholm från Institutet för samhällsstudier inledde med att prata om komplexa system och om att ha modet till att våga göra fel. Vårdövergång i Samverkan uppdaterade oss om uppdragsgruppens uppdrag och pågående arbete.

Tre parallellseminarium hölls, i syfte att påvisa aktuella projekt/arbeten i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Helén Svedberg och Carina Stavåsen presenterade ViSam, ett beslutsstöd. Karin Berg föredrog om projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser. Sara Fridell beskrev arbetet med Mini-Maria (gäller missbruk och beroende för unga och unga vuxna).

Material från konferensen hittar ni på Närvårdssamverkans hemsida Länk till annan webbplats..

Stort tack till alla som deltog!

Dela: