Bild

Information om Boråsregionens nya avfallsplan

2021-03-02

Avfallsplan — Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus?

När: Tisdag 16 mars 18.00-19:00

Plats: Teams via länk, fås efter anmälan

Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att tillsammans ta nästa steg mot den omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.

Avfallsplaner har utvecklats från att vara en plan som mestadels rör avfall till en plan vars mål sträcker sig utanför avfallskärlen och angår hela kommunkoncernen. Den nya planen innehåller mål som minska nedskräpning , använda de resurser vi har och hushålla med maten. Detta leder till att även föreningar och organisationer kommer påverkas av planen. Vi i projektgruppen tycker därför det är viktigt att öppna upp för samråd med er och bjuder in till ett webinarium

Program 18.00-19:00

  • Välkommen och introduktion till webinariet.
  • Boråsregionens avfallsplan — Projektledare håller en kort genomgång kring bakgrunden till, framtagandet av och nuläget med avfallsplanen.

  • Avfallsplanens 6 målområden — Genomgång av de totalt 17 målen och åtgärderna för att lyckas nå dem.

  • Avslutning och tid för dialog med projektgruppen

För mer information kontakta projektledaren:

Alice Karlström
alice.karlstrom@borasregionen.se
mob. +46 (0)73-856 41 56

Arrangerat av:

Boråsregionens medlemskommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och VårgårdaAnmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Dela: