Bild

Dataskyddsarbetet jubilerar

2023-05-25

Boråsregionens dataskyddsarbete firar fem år i kommunernas tjänst.

Att från starten i maj 2018 ha varit sju samverkande kommuner så är vi idag fulltaliga med alla åtta medlemskommuner, med ett 80-tal verksamheter som granskas årligen.

Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande firar fem år, även om den faktiskt kom till två år tidigare, men med två års förberedelsetid.

Integritetsmyndigheten IMY (tidigare Datainspektionen) firar 50 år i år, precis som världens äldsta dataskyddslagstiftning, Datalagen, som kom till 1973 och senare ersattes av Personuppgiftslagen (PUL) 1998. (Sverige har även världens äldsta Tryckfrihetsförordning)

En extern granskning av DSO-verksamheten, dvs. hur vi dataskyddsombud verkar, är genomförd och vi har för avsikt att till hösten presentera våra ledstjärnor framåt.

Vi dataskyddsombud, Dan och Magnus, ser fram emot fem nya berikande år i dataskyddets tjänst.

Dela: