Bild

Kulturpolitiskt nätverk

2024-05-20

Nu har vi startat upp ett Kulturpolitiskt nätverk i Sjuhärad

Kulturpolitiskt nätverk

Den 30 maj träffas vi nästa gång, kommunrepresentanter och inbjudna tjänstepersoner.

Nätverket ska driva samverkansfrågor på regional nivågentemot Västra Götalandsregionens kulturnämnd ochövriga förbund, stödja BH7 i bedömningen av kulturutvecklingsprojekt och förstudier som kanfinansieras med delregionala utvecklingsmedel samt bevaka genomförandet av målen i den delregionalakulturplanen.

Vid frågor om nätverket kontakta Lisa Haeger Kulturstrateg Boråsregionen.

Dela: