Bild

Skogen i centrum för en fossilfri framtid

20220420

Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt.

Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.

-Västra Götaland är ett skogslän och skogens resurser är en nyckel för en fossilfri framtid. Skogsprogrammet understryker de skogliga frågornas roll i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och nu ger vi Johanneberg Science Park resurser för att hålla ihop det gemensamma arbetet, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden

Skogsprogrammet är ett nytt sätt att samverka för bland annat skogsägare, myndigheter, forskare, företagare, kommuner och andra med intresse av ett hållbart nyttjande av skogen. Programmet kommer att fyllas av seminarier, kurser, studiebesök och forskningsprojekt där balansen mellan miljö, ekonomiska aspekter och skogens sociala värden blir viktig. Jämte samarbete är utveckling, dialog och medvetenhet ledord för arbetet.

- Det är väldigt värdefullt att kunna samlas kring möjligheter och utmaningar på det här sättet fortsätter Martin Gustavsson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland som är en av de tio organisationer som ställt sig bakom programmet. Vi är inte alltid överens om alla sakfrågor, men vi är överens om att använda programmet som en plattform för konstruktiv dialog och samverkan om dessa.

Johanneberg Science Park och Innovatum Science Park samordnar uppstarten av arbetet, och Mats Bergh, VD på Johanneberg Science Park, tar gärna ledartröjan i sammanhanget:

- För oss är detta en mycket välkommen satsning. Vi jobbar redan med frågor kopplade till exempelvis att bygga fler hus i trä och hur kemiindustrin kan bli fossilfri. Skogsprogrammet ger oss och alla andra som vill bidra i arbetet med skogsrelaterade utvecklingsfrågor ett bra och efterfrågat sammanhang att verka i.

Följande organisationer har ställt sig bakom avsiktsförklaringen i programmet: Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap), Skogsstyrelsen och kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Skogsprogrammet Västra Götaland finns att ladda ned på www.vgregion.se/skogsprogram Länk till annan webbplats..

 

Johanneberg Science Park AB Innovatum AB
LRF - Lantbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen i Västra Götalands län SLU - Swedish University of Agricultural Sciences Southern Swedish Forest Research Centre
Södra Skogsstyrelsen Fyrbodals kommunalförbund Skaraborgs Kommunalförbund Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund The Gothenburg Region


Dela: