Bild

Vill du se vilka utsläpps- och kostnadsbesparingar ditt arbete med avfallsplanen kan bidra med?

2023-03-24

Boråsregionen har tillsammans med medlemskommunerna kommuner antigt en gemensam avfallsplan i syfte att öka cirkulära flöden och minska avfallet i regionen. För att accelerera arbetet med avfallsplanen och hjälpa kommunerna att identifiera och prioritera bland åtgärder har ett interaktivt beräkningsverktyg tagits fram.

Verktyget har utformats för att i stora drag beräkna och visualisera miljömässiga och ekonomiska effekter av kommunernas arbete med avfallsplanen. Utifrån kommunernas egna data beräknas den årliga klimatpåverkan och kosntaden för nio utvalda avfallsmål. Verktyget har designats för att kommunerna själva ska kunna laborera och testa hur stora utsläpps- och kostnadsbesparingar som kan uppnå utifrån olika målsättningar och åtgärder. Beräkningarna i verktyget baseras på tillgänglig data från svenska myndigheter och relevent forskning. Vill du fördjupa dig så återfinns två rapporter.

Här hittar du länken till verktyget och rapporterna: Klicka här

Snabblänk till beräkningsverktyget: Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information kontakta: Sandra Johansson, sandra.johansson@borasregionen.se 

Dela: