Bild

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad har blivit återcertifierat

31 januari 2020

Det innebär att organisationen uppfyller vård- och omsorgscollege nationella kvalitetskriterier och är certifierade under perioden 2020 - 2024.

I Vård- och omsorgscollege Sjuhärad samverkar arbetsgivare och utbildningsanordnare i Borås, Bollebygd, Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo kommuner, fackliga organisationer, SÄS och primärvård samt Arbetsförmedling och Högskolan i Borås. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensförsörjning och personal inom vård- och omsorg.

Arbetsliv och utbildning samverkar för att utbildning ska leda till arbete och för att medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Vård- och omsorgscollege Sjuhärad arbetar bland annat med handlednings- och ambassadörsutbildningar, valideringsmodeller och språkombudsutbildningar. Samverkan sker på lokal och regional nivå och utgår från de nationella kvalitetskriterierna. I Vård- och omsorgscollege Sjuhärad finns två lokala Vård- och omsorgscollege där 6 kommuner samverkar. Ytterligare två kommuner har inlett arbetet med att bli samverkansparter i organisationen.

Kontaktperson för Vård- och omsorgscollege är Christina Player Pellby.Dela: