Bild

Dataskyddsverksamheten utökas

2021-01-21

Från den 1 januari är även Marks kommun med i Boråsregionens dataskyddsverksamhet.

Dataskyddsverksamheten utökas

Från den 1 januari är även Marks kommun med i Boråsregionens dataskyddsverksamhet. Detta gör att alla 8 medlemskommuner numera har utsett kommunalförbundets dataskyddsombud till att övervaka och stötta i arbetet med att leva upp till ett gott dataskydd. Det gäller i första hand att värna om den personliga integriteten för alla kommunmedlemmar och kommunalt anställda.

Den 19 januari träffade dataskyddsombuden digitalt alla dataskyddskontakter, eller dataskyddsassistenter som man kallar sig i Mark, för en första genomgång hur granskningarna går till och de initierade formulären för 2019 och 2020 som en start för att under året komma ifatt övriga kommuner som varit med sedan 2018. Senare i år kommer Mark även att få fylla i för 2021 och självklart årets formulär.

Övriga kommuners förvaltningar och berörda bolag är redan igång med årets granskningsformulär och några kommer att redovisa vid sin enskilda avstämning.

Dela: