Bild

Delregional kulturplan antagen

191118

Direktionen antog 8 november en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa framtidstro.

Dela: